Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad en burgemeester en wethouders stellen lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen. Soms staat in een verordening dat burgemeester en wethouders bepaalde zaken verder mogen uitwerken. Dat gebeurt in nadere regels.

Sommige verordeningen gaan over verplichtingen die u heeft, zoals de verordeningen over belastingen. Andere verordeningen beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er verordeningen die beschrijven welke rechten u kunt laten gelden, zoals verordeningen over subsidies.

Burgemeester en wethouders kunnen daarnaast beleidsregels vaststellen. In een beleidsregel staat hoe het gemeentebestuur omgaat met bevoegdheden uit wetten en verordeningen. Bijvoorbeeld in welke gevallen individuele inkomenstoeslag wordt verleend. Of wanneer er een vergunning wordt verleend om een boom te kappen.

Alle verordeningen en beleidsregels vindt u op overheid.nl.

Naar overheid.nl

Gemeentelijk beleid

De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken. Deze keuzes leggen we vast in plannen voor een bepaalde periode. Hoe het staat met deze plannen leest u in beleidstukken. Deze beleidsstukken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Ga naar de website van de gemeenteraad