Organisatie

Bij de gemeente Ede werken ongeveer 1000 mensen (950 fte), exclusief mensen die we inhuren. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een concerndirectie (de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie concerndirecteuren) en 32 afdelingen.