Organisatie

Bij de gemeente Ede werken ongeveer 850 mensen (750 fte), exclusief mensen die we inhuren. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een concerndirectie (de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie concerndirecteuren) en 32 afdelingen.