Organisatie

Het organogram met de verdeling van de afdelingen per cluster
In het Organogram zie je de verdeling van de afdelingen per cluster.

Bij de gemeente Ede werken ongeveer 950 mensen (750 fte). Daarnaast huren we nog medewerkers in. De organisatie bestaat uit het directieteam, 5 clusters en 38 afdelingen. De afdelingen zijn verdeeld over de clusters.