Raadsgriffie

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de raadsleden en fractievolgers met informatie over de vergaderorde, de onderwerpen en de procedures.

Ook voor u

Niet alleen raadsleden, maar ook u kunt rekenen op de griffie. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad? Wilt u met een raadslid over een onderwerp praten? Zoekt u specifieke documenten? Of wilt u weten hoe u als Edenaar invloed kan hebben op de lokale politiek? De griffie staat voor u klaar.

Neem contact op met de raadsgriffie

Contact met de raadsgriffie

U kunt contact opnemen met de raadsgriffie door een e-mail te sturen naar griffie@ede.nl. Of bel 14 0318. Papieren post stuurt u naar: Postbus 9022, 6710 HK Ede.