Raadsgriffie

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de raadsleden en fractievolgers met informatie over de vergaderorde, de onderwerpen en de procedures.

Ook voor u

Niet alleen raadsleden, maar ook u kunt rekenen op de griffie. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad? Wilt u met een raadslid over een onderwerp praten? Zoekt u specifieke documenten? Of wilt u weten hoe u als Edenaar invloed kan hebben op de lokale politiek? De griffie staat voor u klaar.

Neem contact op met de raadsgriffie

Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de raadsgriffier. Daarnaast heeft Ede een plaatsvervangend raadsgriffier, vier raadsadviseurs, een raadscommunicatieadviseur en een raadsgriffiemedewerker.

 • Raadsgriffier: Gerrit Hagelstein
 • Plaatsvervangend raadsgriffier: Jorine Koenders
 • Raadsadviseur: Corinna Riddersma
 • Raadsadviseur: Hielke Visser
 • Raadsadviseur: Monique Jongenburger
 • Raadsadviseur: Yasemin √ún
 • Raadscommunicatieadviseur: Michiel Steenvoort
 • Raadsgriffiemedewerker: Jeanne Pattinasarany

Een raadsgriffier is vanuit de Gemeentewet verplicht voor elke gemeente. De kern van de functie bestaat uit het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad, de raadsleden en hun fracties bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De raadsgriffier van Ede is dr. G.H. (Gerrit) Hagelstein.

Nevenfuncties

De raadsgriffier heeft de volgende onbetaalde nevenfuncties die horen bij de functie:

 • Voorzitter Griffiersoverleg Regio Foodvalley

Betaalde en onbetaalde nevenfuncties los van de functie:

 • Voorzitter rekenkamercommissie Lingewaard
 • Docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Lid redactie Raadsledennieuws
 • Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Veenendaal

Contact met de raadsgriffie

U kunt contact opnemen met de raadsgriffie door een e-mail te sturen naar griffie@ede.nl. Of bel 14 0318. Papieren post stuurt u naar: Postbus 9022, 6710 HK Ede.