Rekenkamercommissie

  • De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente Ede:
    • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
    • Doet ze dat binnen het afgesproken budget?
    • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • De rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. Gemeenteraad en inwoners kunnen hiervoor suggesties aandragen.
  • Alle onderzoeksrapporten komen in de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).
  • Wilt u meer weten over het werk van de rekenkamer? Kijkt u dan naar de animatie van de NVRR.
Direct naar alle onderzoeksrapporten Neem contact op met de RKC-secretaris

De laatste vier jaar zijn de volgende rapporten uitgebracht:

U vindt alle rapporten - en beknopte 5-minutenversies - terug in de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Kunt u iets niet vinden? Neem dan contact op met de secretaris van de commissie.

Jaarlijks publiceert de rekenkamer haar jaarverslag over het afgelopen jaar, en een onderzoeksplan voor het komende jaar. Hieronder vindt u de meest recente documenten. Eerdere jaarverslagen en onderzoeksplannen kunt u per e-mail opvragen bij de secretaris van de commissie.

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. In de commissie zitten vijf externe leden en een ambtelijk secretaris. De gemeenteraad benoemt de leden voor vier jaar. Ze zijn eenmaal hernoembaar voor opnieuw vier jaar.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Klik hier voor de overige functies van de leden van de rekenkamercommissie (pdf, 142 KB).

De secretaris van de commissie is Hedzer Uulders.