Rekenkamer

  • De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente Ede:
    • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
    • Doet ze dat binnen het afgesproken budget?
    • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. Gemeenteraad en inwoners kunnen hiervoor suggesties aandragen.
  • Alle onderzoeksrapporten komen in de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).
  • Wilt u meer weten over het werk van de Rekenkamer? Kijkt u dan naar de animatie van de NVRR.
Direct naar alle onderzoeksrapporten Neem contact op met de Rekenkamer

Onderzoeken van de Rekenkamer zijn gewoonlijk evaluaties van beleid: ze kijken terug in de tijd om te leren voor de toekomst. De Rekenkamer onderzoekt doorgaans geen incidenten, maar evalueert beleid over een langere periode.

Onderzoeken kunnen betrekking hebben alle gemeentelijke beleidsterreinen en op de bedrijfsvoering van de gemeente. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. Gemeenteraad en inwoners kunnen hiervoor suggesties aandragen bij de secretaris. De Rekenkamer beoordeelt of binnengekomen suggesties geschikt zijn voor een Rekenkameronderzoek. Als dat het geval is, worden de suggesties betrokken bij het opstellen van het jaarlijks onderzoeksplan, dan wel eerder opgepakt als daar aanleiding voor is. Per jaar kan de Rekenkamer circa twee onderzoeken uitvoeren.

De laatste vier jaar zijn de volgende rapporten uitgebracht:

U vindt alle rapporten - en beknopte 5-minutenversies - terug in de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Kunt u iets niet vinden? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamer.

Jaarlijks publiceert de Rekenkamer haar jaarverslag over het afgelopen jaar en een onderzoeksplan voor het komende jaar. Hieronder vindt u de meest recente documenten. Eerdere jaarverslagen en onderzoeksplannen kunt u per e-mail opvragen bij de secretaris van de Rekenkamer.

De inrichting en werkwijze van de Rekenkamer zijn vastgelegd in de Verordening op de Rekenkamer Ede en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van orde. U vindt beide documenten hieronder.

De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. In de Rekenkamer zitten vijf externe leden en een ambtelijk secretaris. De gemeenteraad benoemt de leden voor zes jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor opnieuw zes jaar.

De Rekenkamer bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Klik hier voor de overige functies van de leden van de Rekenkamer (pdf, 146 KB).

De secretaris van de Rekenkamer is Esther de Wit-de Vries.