Gebiedsproces Otterlo

Otterlo is een aantrekkelijk dorp in een prachtige omgeving. Jaarlijks komen er veel toeristen naar Otterlo om te genieten van de natuur en de gezelligheid. Door de drukte zijn in de loop van de tijd een aantal dingen uit balans geraakt in het dorp en in de omgeving. We willen dat het prettig is en blijft om te wonen, werken, leven en ontspannen in Otterlo. Daarom zijn we gestart met het gebiedsproces Otterlo. Verderop deze pagina leest u hier meer over.

Er komen steeds meer toeristen en bezoekers naar Otterlo. Steeds meer mensen maken gebruik van de wegen, voorzieningen en natuur in en rond Otterlo. Er zijn ook meer woningen nodig. In het gebiedsproces Otterlo werken we aan meer balans voor het dorp. Zo is en blijft Otterlo een fijn dorp om in te wonen, werken, leven en ontspannen.

Het gebiedsproces Otterlo is grotendeels een uitwerking van de strategische keuzes uit de omgevingsvisie Ede 2040. In de Omgevingsvisie staat hoe Ede de groei van de gemeente de komende twintig jaar wil vormgeven. In verschillende thema’s werken we deze keuzes concreet uit naar wat nodig en wenselijk is voor het dorp en de omgeving. 

Natuur en klimaat

De natuur in Otterlo is wat het dorp zo mooi en geliefd maakt. Helaas gaat het niet goed met de natuur. Er leven minder soorten planten en dieren dan vroeger. We willen de natuur mooi houden, herstellen en versterken, zodat plant- en diersoorten weer de ruimte krijgen om te leven en te groeien. In het gebiedsproces Otterlo kijken we samen naar wat nodig is. Hoe kunnen we de natuur versterken, terwijl we ook zorgen dat we ervan kunnen blijven genieten als inwoner, ondernemer of bezoeker?

Mobiliteit en energie

Otterlo is een belangrijke ontvangstlocatie voor de Veluwe. Het groeiend aantal mensen dat zich in het dorp verplaatst, legt druk op de wegen, fietspaden en parkeerterreinen in Otterlo. We willen dat Otterlo een aantrekkelijke en levendige ontvangstlocatie blijft. Maar ook dat het een fijne plek blijft om te wonen. Daarom kijken we in het gebiedsproces wat nodig is om het verkeerssysteem goed te laten werken, nu en in de toekomst. 

Identiteit en wonen

We willen voldoende betaalbare en passende woningen voor alle doelgroepen in het dorp. Dat betekent bouwen voor jong en oud, in verschillende prijsklassen. Hoe kunnen we voldoende woningen bouwen met ruimte en respect voor de natuur? Hoe zorgen we ervoor dat deze woningen goed bereikbaar en verbonden zijn met het dorp en de bestaande wegen? Wonen gaat niet alleen over voldoende en passende woningen, maar ook over prettig wonen met natuur dichtbij. 

Economie en recreatie

Jaarlijks bezoeken duizenden mensen van over de hele wereld Otterlo en omgeving. Dankzij deze bezoekers zijn er veel hotels, campings, restaurants en andere toeristische bedrijven in en rond het dorp. Er zijn goede voorzieningen nodig om het groeiend aantal toeristen in goede banen te leiden.  Denk niet alleen aan wandel- en fietsroutes, maar ook aan winkels. Hoe zorgen we dat Otterlo een prettige plek blijft om te bezoeken, maar ook om te wonen? 

Leefbaarheid en voorzieningen

Gezond en prettig leven is voor jong en oud belangrijk en dit willen we stimuleren. Hoe zorgen we ervoor dat oudere inwoners lang en prettig kunnen blijven wonen in Otterlo? Groei voor de ‘eigen aanwas’ van Otterlo helpt om voor iedereen een juiste woning te kunnen realiseren. Gezond en prettig leven gaat ook over actief kunnen zijn in de natuur en sportvereniging en gezond voedsel binnen handbereik.

Gebiedsprogramma Otterlo 2040

Het resultaat van gebiedsproces Otterlo is het gebiedsprogramma Otterlo 2040. Hierin staat de visie op Otterlo en de maatregelen die in de deelgebieden van Otterlo nodig zijn. In de visie staat hoe we willen dat Otterlo eruitziet in 2040. Alle plannen die worden gemaakt voor Otterlo moeten passen binnen deze visie. De visie geeft hiermee de nodige juridische onderbouwing voor de uitvoering straks. De visie is tot stand gekomen in goede samenwerking met dorpsraad Otterlo’s belang, Natuurlijk Otterlo, de Samenwerkende Ondernemers Otterlo (SORO) en veel betrokken Otterloërs.