Herontwikkeling Horapark

Aan de zuidoost kant van Ede ligt het Horapark. Een kantoor-, bedrijven- en zorgpark in een bosrijke omgeving. Een deel van de kantoren staat leeg. Ook is er nog onbebouwde grond met een kantoor- en zorgbestemming. Tegelijkertijd zijn er juist veel nieuwe woningen nodig. Een aantal eigenaren en de gemeente Ede willen daarom het gebied transformeren tot een plek waar je kunt werken en wonen en waar plek voor zorgfuncties is. Dit in balans met de natuurwaarden in het gebied en de omgeving.

Naar het overzicht