Archeologie

  • Archeologische resten liggen veilig in de bodem opgeslagen.
  • Van die sporen kunnen we heel veel leren over het verleden.
  • Als er in de grond gegraven wordt, komen de archeologische resten in gevaar.
  • De sporen kunnen dan voor altijd verloren gaan.
  • Daarom is het belangrijk dat archeologen op tijd de bodem op sporen en vondsten mogen onderzoeken. 
Naar archeologie