Archeologie

  • Archeologische resten liggen veilig in de bodem opgeslagen.
  • Van die sporen kunnen we heel veel leren over het verleden.
  • Als er in de grond gegraven wordt, komen de archeologische resten in gevaar.
  • De sporen kunnen dan voor altijd verloren gaan.
  • Daarom is het belangrijk dat archeologen op tijd de bodem op sporen en vondsten mogen onderzoeken. 
Naar archeologie

De gemeente Ede is wat betreft oppervlakte een van de grootste gemeenten van Nederland (32.000 ha). Daarnaast is het een gemeente met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap, waar vroeger veel mensen naartoe gingen om te gaan wonen.

Veel gebieden in Ede zijn nog niet bebouwd. Er zijn dus relatief veel archeologische resten die nog onverstoord in de bodem zitten. Ook op landelijk niveau is de archeologische rijkdom van de gemeente Ede erkend: Ede is een van de gemeenten met de meeste archeologische rijksmonumenten. Dat zijn bijvoorbeeld de grafheuvel aan de Wekeromseweg en de celtic fields aan de Panoramaweg in Bennekom.  

In de afgelopen jaren deden we we vele archeologische onderzoeken, die ons stukje bij beetje vertellen over de geschiedenis van Ede. Op de cultuurhistorische waardenkaart uit 2013 vindt u veel van die informatie. Onderdeel hiervan is een kaart met waar er nog archeologie verwacht wordt. De basis voor de kaart vindt u in het Rapport sporen van ontwikkeling.

Heeft u iets gevonden waarvan u denkt dat het wel eens een archeologische vondst kan zijn? Dan moet u dit melden bij de overheid. Bij de gemeente Ede kan dat heel eenvoudig via dit meldingsformulier.

Lukt het niet om het formulier zelf in te vullen? Kom dan langs bij Cultura Erfgoed (op de tweede verdieping van Cultura, boven de bibliotheek). Daar is vanaf september op de donderdagavond in de even weken, van 19:30 tot 21:30 uur een archeohotspot. Natuurlijk kunt u daar ook langskomen als u twijfelt of uw vondst wel archeologisch is.

Zoeken met een metaaldetector

Er zijn ook mensen die met een metaaldetector actief zoeken naar metalen voorwerpen. Ook hier kunnen archeologische vondsten tussen zitten. Dit is echter niet zonder gevaar. In Ede is in de tweede wereldoorlog veel gevochten. Er liggen dan ook nog veel resten van deze gevechten in de bodem, die in sommige gevallen gevaarlijk kunnen zijn. Daarom zijn er aan het zoeken met een metaaldetector in Ede regels verbonden. Kijk daarvoor in de Algemene Plaatselijke Verordening en het Aanwijzingsbesluit detectieverbod.

Voor het zoeken naar archeologische vondsten op particulier terrein, al dan niet met een metaaldetector, is toestemming van de landeigenaar nodig. Hierop kan gecontroleerd worden. Daarom is het handig om de toestemming aantoonbaar te hebben, bijvoorbeeld op papier.