Food & Businesspark

Op het terrein bij De Klomp leggen we een bedrijventerrein aan: het Food&Businesspark. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Wat gaat er nu eigenlijk allemaal gebeuren?

De afgelopen maanden is er al veel gebeurd op het Food&Businesspark. Het gebied is inmiddels bouwrijp gemaakt en de zogeheten hoofdinfrastructuur is gereed.

Op dit moment is de stand van zaken:

  • De hoofdinfrastructuur is gereed.
  • Het riool en de benodigde persleiding zijn aangelegd en in gebruik genomen.
  • De nieuwe Innovatielaan, Destillatiestraat en Fermentatiestraat zijn aangelegd.
  • De Veredelingsstraat is onlangs aanbesteed en wordt in kwartaal 3 en 4 2021 aangelegd, inclusief een nieuwe brug over de Zijde wetering.
  • De meeste kavels zijn bouwrijp gemaakt en de eerste kavels zijn of of worden bebouwd.
  • Aan de westzijde van het plan is een groenzone aangelegd met wandelpaden. Dit is een fysieke scheiding tussen de bebouwing en het bedrijventerrein.