Kernhem Noord

Kernhem Noord is een gebied in de gemeente Ede waar in de toekomst tussen de 2.500 en 2.700 huizen worden gebouwd. Het gebied ligt ten noorden van de huidige wijk Kernhem. We richten ons vooral op woningen voor gezinnen en ouderen. De verwachting is dat we in 2028 de eerste woningen kunnen opleveren.

Kernhem is een woonwijk aan de rand van Ede, met veel groen en water. We bouwen sinds 1999 aan Kernhem. Kernhem bestaat uit drie delen: Kernhem A, Kernhem B en Kernhem Noord. Kernhem A en het oostelijke deel van Kernhem B zijn klaar. In het westelijke deel van Kernhem B werken we aan verschillende nieuwbouwprojecten. In Kernhem Noord worden in de toekomst huizen gebouwd.

Kernhem A ligt tussen de Lunterseweg en de houtwal voor de Balgzand en Heuvingerzand. Kernhem B sluit aan op Kernhem A en loopt richting A30. Beide delen grenzen aan de Doesburgerdijk en de N224. Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De noordkant van Kernhem Noord wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg.