Wekerom-Oost

We hebben plannen om aan de oostkant van Wekerom een nieuwe woonwijk aan te leggen. Dit gebied grenst aan het huidige dorp. Op dit moment zijn in dit gebied agrarische ondernemers en bedrijven gevestigd. Om hier woningen te kunnen bouwen, moet de bestemming voor het gebied worden aangepast naar ‘wonen’.

De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2022 met grote meerderheid het bestemmingsplan voor Wekerom-Oost goedgekeurd. Het bestemmingsplan lag ter inzage voor de beroepstermijn. De beroepstermijn is op 1 december afgelopen, en er is beroep aangetekend. De bestuursrechter moet uitspraak doen, voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan. De zaak wordt op 19 januari 2023 behandeld bij de Raad van State. De uitspraak volgt naar verwachting zes weken later. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit voor planning betekent.  Als er meer bekend is, worden bewoners geïnformeerd.

Voorbereidingen

Het inrichtingsplan voor de nieuwe wijk is definitief. In dit plan staat waar de trottoirs, bomen en lichtmasten komen en waar het riool komt te liggen.

We moeten nog een aantal stappen zetten voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan op het terrein. Als alles volgens de planning verloopt, starten we begin volgend jaar met de eerste werkzaamheden. De verwachting is dat begin 2023 de eerste woningen in de verkoop gaan. Mogelijk starten we ook in 2023 met de bouw. Om als eerste op de hoogte te zijn van de verkoop, kunt u zich aanmelden op de website van ontwikkelaar De Bunte.

Agenda

18 januari 2022 Collegebesluit ontwerpbestemmingsplan Wekerom-Oost
27 januari 2022 Bestemmingsplan ter inzage
22 februari 2022 Informatieavond over het bestemmingsplan
9 maart 2022 Einde zienswijze termijn
28 juni 2022 Collegebesluit definitief bestemmingsplan Wekerom-Oost
8 september 2022 Informatieve raad
22 september 2022 Oordeelsvormende raad
6 oktober 2022 Besluitvormende raad
21 oktober 2022 Beroepstermijn van zes weken gaat in
Medio december 2022 Beroep aangetekend
19 januari 2023 Behandeling door Raad van State

De eigenaren van het loonwerkersbedrijf in het gebied Wekerom-Oost staan achter de nieuwbouwontwikkeling omdat het dorp daar behoefte aan heeft. Om hun bedrijf voort te kunnen zetten, willen zij graag een andere plek krijgen in Wekerom. Hier zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Wel is een motie door de meerderheid van de raad aangenomen, waarin het college de opdracht krijgt om in gesprek te gaan over de mogelijkheid voor een nieuwe plek voor het bedrijf. De gemeente zal zich hier maximaal voor inzetten.

Voor de voortgang van de nieuwe wijk Wekerom-Oost levert dit bedrijf niet direct problemen op. We zijn van plan de wijk in verschillende fases te bouwen en starten vanuit het zuiden. Daar is het bedrijf niet gehuisvest en heeft daar ook geen hinder voor haar werkzaamheden.

Wij versturen eens in de paar maanden een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Wekerom-Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via deze aanmeldlink.

U kunt contact opnemen met Gemeente Ede via het algemene nummer 14 0318 of vul het contactformulier in.