Wekerom-Oost

We hebben plannen om aan de oostkant van Wekerom een nieuwe woonwijk aan te leggen. Dit gebied grenst aan het huidige dorp. Op dit moment zijn in dit gebied agrarische ondernemers en bedrijven gevestigd. Om hier woningen te kunnen bouwen, moet de bestemming voor het gebied worden aangepast naar ‘wonen’.

De gemeenteraad heeft op 6 oktober 2022 met grote meerderheid het bestemmingsplan voor Wekerom-Oost goedgekeurd. De bestemming voor het gebied is nu 'wonen'. Het bestemmingsplan lag ter inzage voor de beroepstermijn. De beroepstermijn is op 1 december afgelopen, en er is beroep aangetekend. De bestuursrechter moet uitspraak doen, voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan. De zaak wordt op 19 januari 2023 behandeld bij de Raad van State. De uitspraak volgt naar verwachting zes weken later. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de planning van het project er uit ziet.

Voorbereidingen

Het inrichtingsplan voor de nieuwe wijk is definitief. In een inrichtingsplan staat bijvoorbeeld waar de stoepen komen te liggen, waar bomen worden geplant en op welke punten lantaarnpalen komen te staan.

Proces

Ontwikkelaar De Bunte heeft net voor de zomer het definitief ontwerp voorgelegd aan de gemeente ter toetsing. Na de zomer dienen zij het definitief ontwerp in bij de Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) voor de omgevingsvergunningsaanvraag van de eerste fase woningen. De ODDV beoordeelt straks het definitief ontwerp. De ODDV legt de aanvraag van De Bunte ook voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Zij beslissen of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen uit het beeldkwaliteitsplan zoals vastgesteld met het bestemmingsplan. Het welstandsadvies maakt deel uit van de aanvraagprocedure van een omgevingsvergunning.

Bouwrijp maken

In het eerste deel van 2023 hebben we de voorbereidingen getroffen om een aannemer te selecteren voor het bouwrijp maken van het zuidelijk deel (alles ten zuiden van de wilgenrij). We leggen het riool aan en voeren een aantal grondwerkzaamheden uit. We verwachten in december klaar te zijn met het bouwrijp maken van deze fase, hierin zijn we afhankelijk van het weer. Na het bouwrijp maken kan ontwikkelaar De Bunte aan de slag met het bouwen van de woningen van de eerste fase. En wij als gemeente zullen dan aansluitend gefaseerd woonrijp maken, wat inhoudt dat de gemeentezaken zoals stoepen, bermen, beplanting en lantaarnpalen aan worden gelegd.

Explosievenonderzoek

Afgelopen periode is ook onderzoek gedaan naar onontplofte oorlogsresten. Het gebied was in eerste instantie niet verdacht, maar in het noordelijk deel is zijn er raketmotorresten aangetroffen. Daarom is verder onderzoek gedaan. In het noordelijke deel zijn resten van explosieven gevonden. Het gaat om resten uit de oorlog die nog niet ontploft zijn. Op het terrein plaatsen we een container om alle restanten veilig in op te slaan. In november ruimt de explosievenophaaldienst alles in één keer op. We verwachten niet dat dit invloed heeft op de planning van het bouwrijp maken van de grond.

De verwachting is dat in het najaar eerste woningen in de verkoop gaan. Wilt u precies weten wanneer de verkoop start? Dan kunt u zich aanmelden op de website van ontwikkelaar De Bunte.

Agenda

18 januari 2022 Collegebesluit ontwerpbestemmingsplan Wekerom-Oost
27 januari 2022 Bestemmingsplan ter inzage
22 februari 2022 Informatieavond over het bestemmingsplan
9 maart 2022 Einde zienswijze termijn
28 juni 2022 Collegebesluit definitief bestemmingsplan Wekerom-Oost
8 september 2022 Informatieve raad
22 september 2022 Oordeelsvormende raad
6 oktober 2022 Besluitvormende raad
21 oktober 2022 Beroepstermijn van zes weken gaat in
Medio december 2022 Beroep aangetekend
19 januari 2023 Behandeling door Raad van State

De eigenaren van het loonwerkersbedrijf in het gebied Wekerom-Oost staan achter de nieuwbouwontwikkeling omdat het dorp daar behoefte aan heeft. Om hun bedrijf voort te kunnen zetten, willen zij graag een andere plek krijgen in Wekerom. Hier zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Wel is een motie door de meerderheid van de raad aangenomen, waarin het college de opdracht krijgt om in gesprek te gaan over de mogelijkheid voor een nieuwe plek voor het bedrijf. De gemeente zal zich hier maximaal voor inzetten.

Voor de voortgang van de nieuwe wijk Wekerom-Oost levert dit bedrijf niet direct problemen op. We zijn van plan de wijk in verschillende fases te bouwen en starten vanuit het zuiden. Daar is het bedrijf niet gehuisvest en heeft daar ook geen hinder voor haar werkzaamheden.

Wij versturen eens in de paar maanden een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Wekerom-Oost. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via deze aanmeldlink.

U kunt contact opnemen met Gemeente Ede via het algemene nummer 14 0318 of vul het contactformulier in.