Ede in Cijfers

Bent u op zoek naar cijfers over Ede? Zoals inwonersaantallen, aantal geboorten, woningen of scholen? Of hoeveel procent van onze inwoners vrijwilligerswerk doet? U vindt ze in onze databank Ede in Cijfers. De onderwerpen zijn ingedeeld naar thema en beschikbaar op wijk-, buurt- en/of gemeenteniveau.

Direct naar Ede in Cijfers

Op Ede in Cijfers vindt u ook verschillende monitoren en dashboards:

Staat van Ede

De Staat van Ede beschrijft per thema de ontwikkeling in de afgelopen jaren.

Sociale Monitor

De Sociale Monitor is een instrument om meer inzicht te krijgen in de voortgang van de beoogde verschuiving van gebruik van ondersteuning van zwaar naar licht. Zijn we op koers? Hoe is het gebruik van voorzieningen? Zijn inwoners tevreden? En hoe is het geld verdeeld?

Duurzame energiemonitor

De Duurzame Energie Monitor Ede geeft inzicht in de voortgang van de energietransitie en maakt een tussenbalans op. Hoe is de voortgang op de gestelde doelen? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden? Leidraad zijn de doelen uit de vastgestelde Routekaart Ede Energieneutraal 2050.

Gebiedsprofielen Ede

De Gebiedsprofielen Ede biedt iedere geïnteresseerde een handzaam overzicht van de wijken en dorpen van de gemeente Ede. De wijken en dorpen van de gemeente Ede zijn in beeld gebracht met een foto, een aantal cijfers en een korte beschrijving. Vijf thema’s staan centraal: Bevolking en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, Woonomgeving, Participatie en Redzaamheid en Onderwijs, Werk en Inkomen.

Leefbaarheidsmonitor

Biedt inzicht in de ontwikkeling van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Ede.

Inwoners aan het woord 

In het onderzoek Inwoners aan het woord vroegen we inwoners naar hun mening over de gemeente Ede. Het onderzoek gaat onder meer over onze dienstverlening, zorg, voedsel, de buurt, duurzaamheid, sport, cultuur en het buitengebied van Ede.

Bent u geïnteresseerd in bevolkingscijfers die verder teruggaan in de tijd, raadpleeg dan het gemeentearchief.