Ede in Cijfers

Bent u op zoek naar cijfers over Ede? Zoals inwonersaantallen, aantal geboorten, woningen of scholen? Of hoeveel procent van onze inwoners vrijwilligerswerk doet? U vindt ze in onze databank Ede in Cijfers. De onderwerpen zijn ingedeeld naar thema en beschikbaar op wijk-, buurt- en/of gemeenteniveau.

Direct naar Ede in Cijfers

Op Ede in Cijfers vindt u ook verschillende monitoren en dashboards:

Sociale Monitor

De Sociale Monitor toont resultaten (uitkomsten) en financiƫn (inzet) in het Edese sociaal domein (jeugdhulp, participatie, zorg & voorzieningen).

Speerpuntenmonitor

Het dashboard Speerpuntenmonitor laat ontwikkelingen zien op terreinen waar de gemeente Ede extra in investeert zoals bijvoorbeeld Food en Duurzaamheid.

Agrofood Monitor

De Agrofood Monitor toont ontwikkelingen in de werkgelegenheid en innovatie op het terrein van Food in de Regio FoodValley.

Bent u geĆÆnteresseerd in bevolkingscijfers die verder teruggaan in de tijd, raadpleeg dan het gemeentearchief.