Gebiedsaanpak Binnenveld

Het Binnenveld is een gebied tussen Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal en Rhenen. Het is een prachtige omgeving waar mensen wonen, werken, fietsen en wandelen. 

In het gebied gaat de komende jaren veel gebeuren. Er zijn plannen om de landbouw duurzamer te maken, huizen te bouwen, duurzame energie op te wekken en de stikstofuitstoot te verminderen. Al deze uitdagingen hangen met elkaar samen. Er is behoefte aan overzicht en een gezamenlijke aanpak, vanuit de inwoners van het gebied en de verschillende overheden.

Gebiedsaanpak Binnenveld

De gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en de Provincie Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe geven in de gebiedsaanpak Binnenveld samen vorm aan een visie voor het gebied. De bewoners van het gebied hebben ook een belangrijke rol in dit proces. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.