Natuur en recreatie

In Ede willen we dat jong en oud de natuur kunnen beleven. Tegelijkertijd willen we de natuur beschermen en de ruimte geven. Als gemeente hebben we ongeveer 2500 hectare bos en natuur in eigen beheer. Wij beschermen deze gebieden en zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie.

Mensen trekken graag de natuur in om te sporten of te wandelen. Steeds vaker komen ze elkaar tegen in het bos. Soms geeft het irritatie: niet iedereen heeft begrip voor de activiteit van de ander. Daarom hebben verschillende sportbonden en natuurorganisaties samen de ‘Buitencode’ opgesteld. Daarin staat een aantal gedragsregels. Als gemeente ondersteunen we deze regels.

Bezoekt u de Edese natuur, houd dan rekening met de volgende regels:

  • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder uw vaart
  • Voel u verantwoordelijk voor uw eigen gedrag richting de natuur en haar gebruikers
  • Durf een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag
  • Sportief bewegen in de natuur doet u veilig, draag bescherming
  • Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.

Als gemeente hebben we ongeveer 2500 hectare bos en natuur in eigen beheer. Dit is verdeeld over zes bosgebieden. Wij beschermen deze gebieden en zorgen dat de verschillende functies van het bos, bijvoorbeeld natuurwaarden en recreatie, in balans blijven. Vijf van onze boswachters onderhouden het bos, zoals de routepaaltjes, bankjes en rustplaatsen en de zandpaden. Meer informatie over het bosbeheer vindt u in het Bosbeheerplan 2010-2022.

Bomen kappen

Om de bossen goed te onderhouden, moeten we ook elk jaar bomen kappen. Hiermee sturen wij in de ontwikkeling van het bos. Zo voorkomen we bijvoorbeeld voor dat er niet één bepaalde boomsoort gaat overheersen. Deze werkzaamheden doen wij in de winterperiode. Dat doen we omdat de natuur dan in rust is en als het ware stilstaat. Voor u kunnen deze werkzaamheden voor overlast zorgen, omdat bijvoorbeeld paden tijdelijk ontoegankelijk zijn. Na de werkzaamheden worden de paden altijd weer herstelt. Het bosonderhoud vindt plaats in een cyclus van zes jaar. Dus als er in een gebied gewerkt wordt, zal er de vijf jaar daarna rust zijn. In die tijd hebben de bomen de kans om uit te groeien.

Boswachters letten op

Tijdens het ontwerpen en aanleggen van routes, maar ook bij alle andere boswerkzaamheden, letten de boswachters van de Gemeente Ede op de bescherming van de aanwezige natuurwaarden. Dassenburchten, roofvogelnesten, bijzondere planten en andere bijzondere plekken in het bos worden jaarlijks in kaart gebracht. Tijdens de werkzaamheden zijn we daar extra voorzichtig mee. Daarnaast worden routes zo ontworpen dat andere delen van het bos rustig blijven, zodat hier meer ruimte is voor de natuur.

Een deel van de Veluwe ligt in de gemeente Ede. De Veluwe is een prachtig natuurgebied met veel verschillende soorten landschappen. Veel mensen zoeken deze natuur op en genieten ervan. Dat willen we zo houden. Wel gaan we onder leiding van Provincie Gelderland op zoek naar een betere balans tussen ruimte voor de natuur en ruimte voor de mens. De kwaliteit van de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Bijvoorbeeld door verstoring door verkeer, recreatie en evenementen. Vooral kwetsbare planten en dieren hebben daar last van. U kunt de natuur al ruimte geven door u aan de regels te houden en op de paden te blijven.

Kwetsbare natuur beschermen

Op sommige plekken gaat het heel slecht met de Veluwe. Sommige soorten dieren en planten zijn zelfs met uitsterven bedreigd. Daarom gaan we onder leiding van provincie Gelderland de meest kwetsbare planten en dieren beschermen. De provincie Gelderland heeft hiervoor de natuurgebieden ingedeeld in zones, zodat er genoeg ruimte is voor recreatie en natuur. Deze zones staan beschreven in het Recreatiezoneringsplan. Waar nodig verleggen we paden en routes. Op andere plekken gaan we juist zorgen dat u er beter kunt recreëren. Sommige gebieden zijn dus voor de natuur, andere gebieden voor de mens. Inmiddels is het Recreatiezoneringsplan vastgesteld. Het plan, de zoneringskaart en een uitlegvideo vindt u op de website van de provincie.

Recreatiezonering in de Edese natuurgebieden

Op dit moment werken we de plannen, beschreven in het Recreatiezoneringsplan, verder uit voor de natuurgebieden die bij ons als gemeente in beheer zijn. Wanneer er meer duidelijk is over de invulling hiervan, informeren en betrekken we de omgeving en gebruikers van deze natuurgebieden.