Opvang buitenslapers

De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor een winteropvang voor buitenslapers. Dit doen we van 8 december 2022 tot en met 31 maart 2023. Zo voorkomen we dat mensen ’s nachts buiten moeten slapen in de winter. De reguliere opvang in Ede zit op dit moment vol. Daarom biedt gemeente Ede dit jaar noodopvang aan in tenten op het terrein van Zwembad de Vrije Slag.

De noodopvang is een veilige en schone plek waar buitenslapers kunnen overnachten, eten en gebruik kunnen maken van douche en toilet. Het Leger des Heils organiseert deze opvang, samen met ons. Er is plek voor maximaal twintig personen in de noodopvang. Tijdens de openingstijden is beveiliging aanwezig.

Buitenslapers

Het gaat om dak- en thuislozen die niet geholpen kunnen of willen worden in de reguliere opvang, óf voor mensen die op de wachtlijst staan voor de reguliere opvang. We noemen deze groep ‘de buitenslapers’. In de winter is het voor hen te koud om buiten te slapen.

Locatie

Gemeente Ede onderzocht verschillende locaties en kwam uit bij het terrein van Zwembad de Vrije Slag. Zwembad De Vrije Slag is op dit moment gesloten. Daarnaast leent de locatie zich voor het bieden van noodopvang: er is ruimte om tenten voor opvangplekken te plaatsen en er zijn al douches en toiletten aanwezig. Daarop zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van het zwembad. Zij staan ervoor open om op deze manier een bijdrage te leveren aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Openingstijden

De noodopvang is geopend van 17:00 uur ‘s middags tot 09:00 uur ’s ochtends de volgende dag.

We doen er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. We brengen deze mensen in de ochtend met een busje naar het centrum van Ede. Daar zijn ze op dit moment ook overdag vaak. Ook rijden er aan het eind van de middag opnieuw bussen vanuit het centrum van Ede naar de noodopvang. Op deze manier wordt het ontmoedigd om op een ander tijdstip en te voet te komen naar de locatie. Daarnaast hebben we meerdere inlooplocaties in (de buurt van) het centrum waar de buitenslapers overdag terecht kunnen. De begeleider van het Leger des Heils informeert de hen over deze mogelijkheden.

Klankbordgroep

Bij eerdere noodopvanglocaties hebben we gewerkt met een klankbordgroep. Dat werkte goed. Samen met onder andere de wijkagent, het Leger des Heils, Toezicht en buurtbewoners hebben we ook hier een klankbordgroep opgericht. Deze komt regelmatig samen om te bespreken wat er speelt om zo eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken.

Waar kan ik overlast melden?

Met verschillende maatregelen doen we er alles aan om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Er is beveiliging aanwezig, het terrein is afgezet en er is camerabewaking. Ervaart u toch onveiligheid of overlast? Dan kunt u contact opnemen met de volgende instanties/personen:

  • Toezicht en handhaving in de omgeving: Meldkamer Toezicht van de gemeente Ede. Deze kunt u bereiken via 0318-680132. Ze zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 06:45 tot 22:00 uur en zaterdag van 06:45 tot 05:00 uur, met uitzondering van de feestdagen.
  • Buiten de tijden van Meldkamer Toezicht kunt u contact opnemen met de politie. Deze is bereikbaar via het algemene nummer: 0900-8844.
  • Omwonenden kunnen contact opnemen met een beveiliger van de noodopvang. Zij zijn hierover geïnformeerd.

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de opvang verleend. De vergunning is op 7 december gepubliceerd en de noodopvang is sinds 8 december open.

Wat is de procedure?

Voor het realiseren van de noodopvang, heeft het college een omgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst de Vallei. Wij publiceren de vergunningen in Ede Stad en op www.ede.nl/bekendmakingen of op zoek.officielebekendmakingen.nl. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na verzending van de vergunning.

Kunnen wij bezwaar maken?

De termijn om bezwaar te maken is inmiddels verstreken.

Algemeen

Waarom een noodopvang voor dak- en thuislozen?

Bij wet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de opvang van dak- en thuislozen. De reguliere opvang in Ede zit op dit moment vol. Daarom ziet de gemeente Ede zich genoodzaakt om voor de komende winterperiode (van 8 december tot 1 april) een noodopvang te realiseren. De noodopvang biedt een sober onderkomen (bed, bad, brood) voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. Het gaat om dak- en thuislozen die niet geholpen kunnen of willen worden in de reguliere opvang, óf voor mensen die op de wachtlijst staan voor de reguliere opvang. We noemen deze groep ‘de buitenslapers’. In de winter is het voor hen te koud om buiten te slapen.

Wat biedt de gemeente hen in de noodopvang aan?

De gemeente organiseert een veilige en schone plek waar ze kunnen overnachten, eten en gebruik kunnen maken van douche en toilet. Tijdens de openingstijden is beveiliging aanwezig. In de namiddag en de avond is een begeleider van het Leger des Heils aanwezig. Het team “Ontmoeten & verbinden” van het Leger des Heils heeft nu al contact met een deel van de groep mensen die buiten slaapt en mogelijk gebruik zal maken van de noodopvang. Dit team zal ook bij de noodopvang ondersteuning bieden.

Hoe voorkomen we dat de buitenslapers overdag voor overlast zorgen?

We brengen deze mensen in de ochtend met een busje naar het centrum van Ede. Daar zijn ze op dit moment ook overdag vaak. Zo zijn ze bij voorzieningen zonder door de wijk te struinen. Ook rijdt er aan het eind van de middag opnieuw een bus vanuit het centrum van Ede naar de noodopvang. Daarnaast zijn er een aantal inlooplocaties in (de buurt van) het centrum waar de buitenslapers op verschillende momenten in de week overdag terecht kunnen. Bij de opvanglocatie is één van de huisregels dat het tussen 22:00 uur en 07:00 uur 's ochtends stil is in de opvang. De buitenslapers moeten dan in de aangewezen slaapruimte zijn.

De locatie

Waarom een locatie ver van centrumvoorzieningen?

Er zijn op dit moment geen geschikte alternatieve locaties. De gemeente Ede heeft busvervoer geregeld vanaf het gemeentehuis naar de noodopvanglocatie.

Waarom niet in de reguliere opvang (gebouw 17) of Hotel de Paasberg?

De reguliere opvang aan de Nieuwe Kazernelaan (gebouw 17) zit vol. Op deze locatie is geen ruimte voor uitbreiding naar noodopvang voor de winter. Hotel de Paasberg, waar vorige jaar de noodopvang ondergebracht was, is dit jaar niet beschikbaar.

De buitenslapers

Wie zijn deze mensen die gebruik gaan maken van de noodopvang?

Dit zijn mensen die geen onderdak of thuis hebben. Vaak kampen zij met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Zij mijden zorg en slapen nu buiten.

Waarom zijn deze mensen dak- of thuisloos?

Er is meestal sprake van meerdere problemen samen waardoor mensen dakloos raken, zoals problemen op het gebied van financiën, geestelijke gezondheid en/of verslaving.

Mogen ze drugs of alcohol gebruiken in de opvang?

In de noodopvang mag geen drugs of alcohol gebruikt worden.

Horen deze mensen niet thuis in een verslavingskliniek of behandelkliniek?

Deze mensen zijn vaak zorgmijdend. Via de noodopvang proberen we deze mensen toe te leiden naar zorg. Juist door hen een plek aan te bieden, komen ze in beeld bij zorgverleners en lukt dit beter.

Veiligheid

Wordt er meer politie ingezet?

De locatie wordt meegenomen in de dagelijkse surveillance vanuit Politie en Toezicht. Verder is er extra aandacht vanuit de wijkagent voor deze locatie en wordt er in de omgeving strenger gehandhaafd en doorverwezen naar de noodopvang. Tijdens de openingstijden van de noodopvang is er beveiliging aanwezig op locatie. Bij overlast in de directe omgeving van het zwembad tussen 17:00 en 22:00 uur, kan de beveiliger van de noodopvang in actie komen. Hiervoor zoeken politie, toezicht en beveiliger onderling contact om af te stemmen wat er in de betreffende situatie nodig is.

Communicatie

Hoe wordt de buurt de komende tijd meegenomen in besluiten/ontwikkelingen rond de noodopvang?

  • Meer informatie vindt u op deze pagina. Deze pagina wordt steeds aangevuld.
  • De buurtbewoners die deel uitmaken van de klankbordgroep worden regelmatig bijgepraat.