Verkabeling hoogspanningslijnen

Boven de kern van Ede loopt vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw een hoogspanningslijn voor elektriciteit. Binnenkort gaan we deze lijn onder de grond brengen. Dat noemen we verkabelen.

De werkzaamheden om de kabel onder de grond te brengen zouden starten in het voorjaar van 2022. Dat gebeurt nu later, omdat eerst het stroomnet uitgebreid moet worden. Samen met Liander onderzoeken we of de werkzaamheden voor het uitbreiden van het stroomnet gecombineerd kunnen worden met het onder de grond leggen van de hoogspanningskabel. Het is nog niet bekend hoeveel vertraging het project precies oploopt.

In juli 2021 stelden Liander en de gemeente de definitieve route voor de verkabeling vast. Vervolgens is de omgevingsvergunning aangevraagd en was het idee dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 zouden starten. Eind september kondigde Liander aan dat er sprake is van tekorten op het stroomnet in Ede-West. Bij de uitwerking van de plannen voor de noodzakelijke netuitbreiding in Ede kwam toen het raakvlak met de verkabeling naar voren.

Steeds meer mensen en bedrijven hebben stroom nodig. Daarom moet het stroomnet in Ede uitgebreid worden. Een van de plekken die uitgebreid gaat worden, ligt in de buurt van Landgoed Kernhem. Daar staat een transformatorstation. De kabels die van en naar dit station gaan, liggen vlakbij waar eigenlijk ook de hoogspanningskabel in de grond komt.

Onderzoek

Samen met Liander onderzoeken we nu hoe we de werkzaamheden op elkaar af kunnen stemmen. En misschien kunnen we ze wel combineren. Het doel is om tijdens het werk zo efficiƫnt mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte. Ook willen we dat de werkzaamheden u zo weinig mogelijk hinderen en de kosten zo laag mogelijk blijven. Dit onderzoek vraagt extra tijd, waardoor we pas later kunnen starten met de hoogspanningskabel onder de grond.

De start van de werkzaamheden voor de verkabeling stond gepland voor het voorjaar 2022. Samen met Liander werken we aan een plan om de capaciteit van het stroomnet in Ede en omgeving te vergroten en om zo snel als mogelijk te starten met de verkabeling. Op dit moment loopt het onderzoek naar een oplossing nog. We verwachten dit voorjaar meer te weten over de planning en hoe lang de vertraging duurt.