Voetgangersgebied Ede-Centrum

Om het wonen, werken en winkelen in het mooie stadshart van Ede aantrekkelijker te maken is het centrum volledig ingericht als voetgangerszone. Dit geldt voor zowel het kernwinkelgebied als het Kuiperplein, marktplein en Museumplein.  

Laden en lossen binnen toegangstijden (venstertijden)

Wilt u laden en lossen? Dit kan binnen vastgestelde toegangstijden. Buiten deze toegangstijden ontvangt ieder motorvoertuig dat zonder ontheffing het gebied inrijdt in eerste instantie een waarschuwingsbrief. Bij een volgende overtreding loopt u het risico een boete te krijgen.

Toegangstijden

Scroll de tabel om meer te zien
Ochtend
Maandag t/m vrijdag 07:00 - 11:00 uur
Zaterdag 07:00 - 10:00 uur
Zondag Geen toegang zonder ontheffing

Laden en lossen buiten toegangstijden (venstertijden)

Buiten de toegangstijden is Ede-Centrum alleen toegankelijk voor voetgangers. Alleen bij bijzondere situaties wordt toegang verleend aan gemotoriseerd verkeer. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Bepaal via www.ede.nl/ontheffing of u in aanmerking komt voor het aanvragen van een ontheffing.

Nieuwe centrumafsluiting en rijroutes 

Ede-Centrum is opgedeeld in vier zones: Kernwinkelgebied, Museumplein, Kuiperplein en Marktplein. Deze hebben elk een eigen afsluitsysteem, ingang, uitgang en rijroute.

  1. Kernwinkelgebied: In het gebied rondom de Grotestraat en het Maandereind staan vier ANPR-camera’s (handhaafcamera’s) die het in- en uitrijdend verkeer controleren. Iedereen gaat erin via de Maanderweg en eruit via de Arnhemseweg, de Achterdoelen of de Molenstraat. Hierdoor beweegt al het verkeer zich in één richting door het gebied.
  2. Kuiperplein: Hier staan twee ANPR-camera’s. De nieuwe bevoorradingsroute loopt rondom het plein vanaf de ingang bij de Bever naar de uitgang bij de Action/Brouwerstraat.
  3. Museumplein: Het horecagebied rond het Museumplein behoudt de automatisch verzinkbare poller bij De Halte. Deze wordt in 2022 vervangen. Verkeer rijdt dan in- en uit via de Halte.
  4. Marktplein: Toegang vanaf de Marktstraat is alleen nodig ten behoeve van de markt en voor kleine evenementen. Deze zone wordt met uitneembare palen afgesloten.
Naar het overzicht