Lokale waar voor de Edenaar

De gemeente Ede start in samenwerking met de LTO, Merkencorporatie, provincie en regiogemeenten het project ‘Lokale waar voor de Edenaar’. In dit project werken we samen aan de ontwikkeling van lokale producten en promotie van regionale producten om in te spelen op de groeiende behoefte aan voedsel van dichtbij. Ede gaat voor een gezond en duurzaam voedselsysteem, waarbij economische kracht van voedselbedrijven belangrijk is, net als een sterk een aantrekkelijk buitengebied. Het project is gesubsidieerd met een POP3 subsidie van de provincie Gelderland en de EU.

Doel van het project is het vergroten van het assortiment van regionale producten en deze beter beschikbaar maken en promoten bij consumenten. Wanneer inwoners van Ede meer lokaal voedsel eten, krijgen boeren een eerlijke prijs voor hun producten en worden er transportkosten en Co2-uitstoot bespaart. Het stimuleren van de afzet van regionale producten zorgt voor alternatieve inkomens voor agrariërs. In het buitengebied van Ede zijn momenteel zo’n 800 boerenbedrijven actief. Dat aantal zal de komende jaren flink afnemen. Een goede lokale afzetmarkt, versterkt de positie van deze agrarische ondernemers

Gedurende het project gaan de gemeente en LTO in gesprek met boeren, bedrijven en consumenten om nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Verder worden een aantal themabijeenkomsten gehouden voor producenten, om hen te inspireren en kennis te delen over lokale producten. Dit najaar start een campagne gericht op het vergroten van de bekendheid van lokale producten bij consumenten.