Honden

 • In de gemeente Ede is er een aantal losloopgebieden voor honden.
 • Daar mag uw hond los lopen en hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen.
 • In alle andere delen van de gemeente is uw hond aangelijnd en ruimt u de hondenpoep wel op. Bij de hondentoiletten hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen.
 • De losloopgebieden zijn samen met inwoners aangewezen.
Bekijk hondenvoorzieningen op de kaart

In onze gemeente geldt een aantal regels voor het uitlaten van honden.

Hond aan de lijn

Uw hond is altijd aangelijnd, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Uw hond mag wel los lopen in de speciale losloopgebieden. Op de kaart met losloopgebieden ziet u in rood aangegeven waar uw hond wel los mag lopen.

Natuurgebieden in Ede

Sommige natuurgebieden in onze gemeente horen bij het Natura 2000-gebied. Daarin leven kwetsbare planten en dieren. Loslopende honden kunnen die kapot maken of de rust verstoren. Daarom bent ook daar verplicht uw hond aan te lijnen, tenzij anders is aangegeven op borden.

Opruimen van hondenpoep

Behalve in de losloopgebieden en bij de hondentoiletten, bent u binnen de bebouwde kom verplicht uw hondenpoep direct op te ruimen. U moet altijd een opruimmiddel, zoals een zakje, bij u hebben wanneer u de hond uitlaat.

Speelplekken

Honden zijn niet welkom in speeltuinen voor kinderen, zandbakken, speelweides etc.

Uitzonderingen

De opruimplicht en de aanlijnplicht gelden niet wanneer:

 • u zich vanwege een handicap laat begeleiden door een geleidehond
 • u kunt laten zien dat u de hond opleidt tot geleidehond en daarvoor gekwalificeerd bent

Handhavers controleren of mensen die honden uitlaten zich aan de regels houden. Is dat niet het geval, dan mogen zij boetes uitdelen:

 • De hond is zonder lijn binnen de bebouwde kom: € 100
 • Uw hond loopt los in Natura 2000-gebied: € 109
 • U loopt met de hond binnen de bebouwde kom, terwijl u geen middel bij u heeft om poep op te ruimen: € 100
 • U ruimt uw hondenpoep niet direct op: € 150

Merkt u overlast door honden of heeft u te maken met een bijtende hond? Meld dit bij ons.

Overlast

Overlast door loslopende honden of hondenpoep in uw wijk meldt u via het meldformulier.

Bijtende honden

Wanneer een hond een andere dier of een mens bijt, noemen we dit een bijtincident. Maak hiervan melding bij de gemeente als:

 • u of uw hond slachtoffer is van een bijtincident;
 • uw hond zelf een ander dier of mens heeft gebeten;
 • u getuige bent van een bijtincident.

Bel hiervoor de meldkamer Toezicht op telefoonnummer 0318 - 680 132

Let op: Is de situatie ernstige en is er direct gevaar voor u of anderen in de omgeving? Bel dan direct 112.

Om meer ruimte te geven aan de natuur en biodiversiteit maaien we op sommige plekken in onze gemeente minder vaak het gras. Hierdoor zijn er meer stukken met hoog gras. Hoog gras kan grasaren bevatten, die nare ontstekingen kunnen veroorzaken bij honden.

Als gemeente zorgen we ervoor dat het gras bij losloopgebieden binnen de bebouwde kom gemaaid wordt. Honden kunnen daar vrij rondlopen zonder overlast van grasaren. Losloopgebieden die in een natuurgebied liggen maaien we niet. Houd zelf in de gaten of uw hond grasaren heeft opgelopen.

Buiten de losloopgebieden is het de bedoeling dat u uw hond aan de lijn houdt. Let daarbij zelf op dat uw hond niet in de grasaren loopt.