Infogids Ede

Op zoek naar een vereniging, organisatie of instelling in Ede? De digitale infogids Ede biedt een compleet overzicht van alle bedrijven en voorzieningen in uw gemeente. Bent u op zoek naar informatie of organisaties op het gebied van zorg, ondersteuning, passende hulp en onderwijs in de gemeente Ede? Kijk dan op Sociale Kaart Ede.

De gemeente Ede werkt voor de digitale infogids alleen samen met Akse Media BV. Jaarlijks benaderen zij bedrijven in Ede met de vraag of zij willen adverteren in de infogids. Let op: Alleen Akse Media mag in opdracht van de gemeente Ede bedrijven benaderen voor het verkopen van advertenties.

Direct naar de digitale infogids Ede

Om uw gegevens op te nemen of te wijzigingen neemt u contact op met Akse Media BV. Dat is de uitgever van de digitale infogids. Dit kan op de volgende manieren:

  • e-mail: redactie@aksemedia.nl onder vermelding van 'Gemeentegids Ede'
  • telefoon: (0223) 67 30 10
  • schriftelijk: Akse Media, t.a.v. gem.gids Ede, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder