Landmeten met drones

In de gemeente Ede maken we gebruik van drones bij landmeetkundige werkzaamheden. Op deze pagina leest u meer informatie over de privacy, veiligheid en inzet van de drone.

De drone laten we vliegen over een stuk grond om gegevens te verzamelen. Dit kan gaan om het meten van de exacte locatie van een huis of de hoeveelheid grond. We vliegen meestal over gemeentegrond. Bijvoorbeeld boven een onbewoonde nieuwbouwwoning of een gronddepot. Als we boven bewoonde woningen vliegen, sturen we de omwonenden een brief met informatie.

Natuurlijk is privacy bij het vliegen met een drone hoge prioriteit. We zorgen tijdens de vlucht dat er zo min mogelijk personen in het gebied aanwezig zijn. Komt het toch voor dat iemand herkenbaar in beeld is? Dan verwijderen we de beelden direct nadat we de landmeetkundige informatie uit de beelden hebben gehaald. Dit geldt ook voor foto’s met kentekens.

Alleen gecertificeerde dronepiloten mogen vliegen met een drone. Zij zijn opgeleid om veilig te vliegen met drones. Daarnaast voldoet de drone aan alle eisen die vanuit het ministerie van Inspectie, Leefomgeving en Transport zijn gesteld.

Als de drone vliegt, zetten we het gebied af met een banner en pionnen. Op deze manier voorkomen we dat iemand onveilig in het vlieggebied loopt. Ziet u de banner of pionnen staan? Houd dan voldoende afstand van het gebied.

Vluchten die gepland staan, kunt u op de Kaartviewer van de gemeente Ede raadplegen. Een vlucht is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het hard waait of regent, kan het zijn dat we de vlucht uitstellen.

De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht gemeentes om alle zichtbare onderdelen in de openbare ruimte inzichtelijk te maken. Hulpdiensten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren kunnen gebruik maken van deze registratie. De ingemeten onderdelen in de openbare ruimte kunt u bekijken via de landelijke PDOK viewer.

1. Heeft de gemeente een vergunning voor vliegen met drones?

Ja. De gemeente Ede heeft een vergunning van het ministerie van Inspectie, Leefomgeving en Transport voor het vliegen met drones.

2. Ik zie een drone vliegen, maar deze staat niet op de website.

Het kan zijn dat de piloten op dat moment trainen met de drone. We gebruiken voor de training eigen terrein. Daarnaast kan de drone van een andere organisatie of particulier zijn. Deze vluchten vermelden we niet in de Kaartviewer.

3. Waar kan ik overlast melden?

Ervaart u overlast van onze drone? Neem dan telefonisch contact op met ons via 14 0138, of stuur een mail naar info@ede.nl.

Ervaart u overlast van een andere drone? Meld dit dan bij de politie. Dit kan telefonisch via 0800 - 1944, of online via dit meldformulier. Lees hier meer over het melden van droneoverlast.

4. Vliegt de drone ook boven Natura2000 gebied?

Er kunnen vluchten gepland worden boven Natura2000 gebied. Dit gebeurt volgens de juiste regelgeving.

5. Vliegt de drone binnen CTR Deelen (controlled traffic region)?

Er kunnen vluchten gepland worden binnen CTR Deelen. Dit gebeurt volgens de juiste regelgeving.