Bekijk de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie heeft in december en januari 2022 zes weken ter inzage gelegen. De ontvangen reacties (“zienswijzen”) kunt u nalezen onder participatie en zienswijzen. Mede naar aanleiding van alle ontvangen reacties stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie aan te passen. De gemeenteraad behandelt bijgaande versie van de Omgevingsvisie op 21 april (oordeelsvormend) en 12 mei (definitief besluit).