Bekijk de Omgevingsvisie

Hoe wil Ede de komende jaren groeien? De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld dat daarover gaat: de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat onder meer op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende twintig jaar wil vormgeven.

Video: de vijf keuzes in de Omgevingsvisie