Bekijk de ontwerp-Omgevingsvisie

In september en oktober 2021 hebben we inwoners en andere belanghebbenden om hun mening gevraagd over de concept-Omgevingsvisie. Met de reacties die we ontvingen hebben we de concept-Omgevingsvisie aangescherpt tot een ontwerp-Omgevingsvisie. Deze kunt u nu bekijken. 

De vervolgstappen

De ontwerp-Omgevingsvisie wordt behandeld door de gemeenteraad op 18 november 2021 (oordeelsvormend) en 9 december 2021 (besluitvormend). Nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken, leggen we de ontwerp-Omgevingsvisie met bijbehorend Omgevingseffectrapport zes weken ter inzage. Gedurende deze periode van zes weken kunnen inwoners en instellingen hun zienswijzen kenbaar maken.

Na verwerking van de zienswijzen wordt de Omgevingsvisie definitief door de gemeenteraad vastgesteld (eerste kwartaal 2022).

Naar het overzicht