Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Het vernietigen van de PAS heeft grote gevolgen voor de vele bouwplannen in Nederland, dus ook voor Ede. Veel gemeenten wachten af en zetten alle aanvragen tijdelijk on hold. Zo niet Ede. Onder strenge voorwaarden wordt weer een aantal vergunningen verleend. Voor de overige projecten, die een grotere stikstofdepositie hebben dan 0, worden de aanvragen voorlopig niet verleend, tot we een advies hebben van het rijk.

Wat kan nog wel

De gemeente gaat nu voor het bouwen van één woning, het ver- en uitbouwen van een woning, het ver- en uitbouwen van niet-agrarische utiliteitsgebouwen en het realiseren van ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’ weer vergunningen verlenen. Het gaat in deze gevallen om projecten die in beperkte mate extra stikstof veroorzaken. De gemeente verbindt hieraan wel de voorwaarde dat zoveel mogelijk natuur inclusief en klimaatneutraal wordt ontworpen. Van een nieuwe woning wordt bijvoorbeeld verwacht dat deze energieneutraal is en bedrijven wordt gevraagd een duurzaamheidsplan in te dienen bij hun verbouwplannen

Berekenen stikstofdepositie

Bij elke aanvraag voor een vergunning zal de Omgevingsdienst (OddV) beoordelen of een stikstofberekening ingediend moet worden. Van projecten, waarvan we weten dat ze geen stikstofdepositie in Natura2000 veroorzaken, zal de OddV geen berekening vragen. Dat is het geval als een project ver van Natura2000 ligt en/of een zeer kleine stikstofuitstoot heeft.
Voor projecten die hier niet onder vallen en niet vrijgesteld zijn, moet een stikstofberekening gemaakt worden. Hieruit moet blijken of het project geen toename van de stikstofdepositie (dus afgerond kleiner of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) op Natura2000-gebieden veroorzaakt. Zowel de aanlegfase als de gebruiksfase moeten hierbij worden beschouwd. Voor stikstofberekeningen dient gebruik gemaakt te worden van de AERIUS-calculator, die sinds maandag 16 september weer beschikbaar is, na te zijn aangepast aan de uitspraak van de Raad van State.

Indien het noodzakelijk is voor een project om een beroep te doen op interne saldering zal gewacht moeten worden op de handreikingen die momenteel door het Rijk worden opgesteld, die naar verwachting in oktober verschijnen (voor meer info, zie bij12).