WerkgeversServicepunt

Zoekt u personeel of heeft u vragen over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving? Neem dan contact op het WerkgeversServicepunt (WSP) regio FoodValley. Zij zijn het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. U kunt bij hen terecht voor:

  • Het melden van vacatures, vacaturevervulling en leer-werkplaatsen;
  • Advies op het gebied van personeel en arbeid;
  • Projecten om instroom van werkzoekenden mogelijk te maken;
  • Het selecteren en in dienst nemen van personeel;
  • Advies bij het ontslaan van personeel;
  • Informatie over de situatie op de arbeidsmarkt;
  • Advies over ziekte en ziekteverzuim van personeel;
  • Advies rond plaatsing van bijzondere doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van het WerkgeversServicepunt regio FoodValley.