Inwonerspanel

  • Wilt u ook meepraten en uw mening geven over het werk van de gemeente Ede en het leven hier? Meldt u dan aan voor ons inwonerspanel via onderstaande button.
  • Het Inwonerspanel ontvangt zo’n vier keer per jaar een vragenlijst over een actueel onderwerp, zoals wonen, duurzaamheid, Ede-Centrum en parkeren.
  • Deelname is vrijblijvend, dus mocht het een keer niet goed uitkomen, dan kunt u ervoor kiezen niet mee te doen.
  • De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen.
Aanmelden voor het Inwonerspanel

  • U krijgt een eigen profielpagina, waar u enkele gegevens invult. Deze kunt u na uw aanmelding zelf inzien en wijzigen.
  • We vragen u ook enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals geboortejaar en postcode.
  • We gebruiken deze gegevens alleen om bij de rapportage van onderzoeksresultaten uitspraken te doen over groepen panelleden, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, of inwoners van een bepaalde wijk. Als er verschillen zijn, tussen de meningen van ouderen en jongeren, of tussen inwoners van verschillende wijken, dan kunnen we hier rekening mee houden bij het maken van plannen of het oplossen van problemen.