Participatie in Ede

Onze Edese samenleving wordt er beter van wanneer we er samen aan bouwen. Gemeente Ede vindt het belangrijk dat inwoners, organisaties en ondernemers invloed hebben op hun leefomgeving. Bovendien brengen zij extra deskundigheid en inzichten in. Dat heet ook wel participatie. Dat is niet nieuw in Ede. Er zijn veel grote en kleine voorbeelden van participatie in Ede. Denk aan de cheques van Ede Doet, het ontwerp van het marktplein in Ede of coöperatie De Valk.

In de Edese Participatie Aanpak (EPA) heeft gemeente Ede vastgelegd op welke manier ze wil samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers. Ook staat in de EPA welke regels dan gelden voor de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties en hoe de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties kan ondersteunen.

Soms vraagt de gemeente aan inwoners en organisaties om mee te denken over beleid, plannen of  uitvoering van een project. De gemeente gebruikt dan de Edese Participatie Aanpak als leidraad.

Daarin staat dat de gemeente vooraf duidelijk moet maken wat het doel is van de participatie, wie meepraten, wie welke rol heeft, binnen welke kaders er participatie mogelijk is en wat er gebeurt met de opbrengsten. Zodat duidelijk is voor deelnemers aan het participatietraject waar ze invloed op hebben en wie uiteindelijk beslist.

In gemeente Ede zijn veel actieve inwoners, met goede ideeën om hun buurt mooier, veiliger, groener en leuker te maken. De gemeente ondersteunt deze initiatieven, als het plan aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Die zijn vastgesteld in de Edese Participatie Aanpak. Ook is er een folder voor inwoners met een initiatief.

Wilt u meer lezen over de Edese Participatie Aanpak? Lees de hele beleidsnota EPA2023

Heeft u zelf een plan voor uw buurt? In de folder Ik heb een plan voor mijn buurt (pdf, 124 KB) vindt u een stappenplan om uw idee uit te werken en de buurt te betrekken.