Participatie in Ede

Onze Edese samenleving wordt er beter van wanneer we er samen aan bouwen. Gemeente Ede vindt het belangrijk dat inwoners, organisaties en ondernemers invloed hebben op hun leefomgeving. Bovendien brengen zij extra deskundigheid en inzichten in. Dat heet ook wel inwonersparticipatie. Dat is niet nieuw in Ede. Er zijn veel grote en kleine voorbeelden van participatie in Ede. Denk aan de cheques van Ede Doet, het ontwerp van het marktplein in Ede of coƶperatie De Valk.

Het wordt steeds belangrijker om goed samen te werken als gemeente met inwoners en ondernemers. Zij nemen ook steeds vaker zelf initiatieven voor veranderingen in hun omgeving en hebben soms de gemeente daarbij nodig. Dat vraagt soms andere vaardigheden, een andere houding of andere werkprocessen van de gemeente. Gemeente Ede wil zich verder ontwikkelen op het gebied van participatie. Daarom is de Edese Participatie Aanpak gemaakt.

De Edese Participatie Aanpak helpt om helder te maken wat het doel is van de participatie, wie meepraten, wie welke rol heeft, binnen welke kaders er participatie mogelijk is en wat er gebeurt met de opbrengsten. Zodat duidelijk is voor inwoners waar ze invloed op hebben en wie uiteindelijk beslist.

Bij de aanpak hoort een ondersteuningsaanbod voor ambtenaren en raadsleden, met bijvoorbeeld trainingen en instrumenten. Daarnaast heeft de gemeente een ontwikkelagenda gemaakt: daarin staat bijvoorbeeld dat de gemeente gaat onderzoeken hoe ze beter om kan gaan met initiatieven van inwoners. Ook kiest de gemeenteraad na de zomer drie projecten uit, die we samen met de betrokken inwoners gaan bespreken aan de hand van de Edese Participatie Aanpak. Zo werken we met elkaar (samenleving, gemeenteraad, college, en ambtenaren) aan de kwaliteit van participatie.

Wilt u meer lezen over de Edese Participatie Aanpak? Lees het hele document hier:

Edese Participatie Aanpak.