Zelf duurzame energie opwekken

  • De gemeente wil, net als de rest van Nederland, in 2050 energieneutraal zijn.
  • Dat betekent dat alle energie die we in de gemeente gebruiken duurzaam opgewekt wordt.
  • Daarvoor zijn initiatieven op het gebied van zonneparken en windturbines nodig.
  • Die initiatieven kunnen komen van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
  • Het is belangrijk dat initiatieven zorgvuldig bekeken worden. Bijvoorbeeld omdat ze moeten passen in de omgeving.
  • Heeft u een idee om zelf duurzame energie op te wekken? Elk initiatief start met een intakegesprek bij de gemeente. Dit vraagt u aan via onderstaande knop.
  • Er is een Wind- en zonnewijzer met meer informatie. Daarin vindt u een kaart met gebieden waar het opwekken van wind- en zonne-energie in principe mogelijk is en de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen.
  • Voor zonneparken is de maximale grootte voorlopig op 2 ha vastgesteld, in afwachting van nader onderzoek.
  • Meer informatie en de Wind- en zonnewijzer vindt u ook op de website van Ede Natuurlijk.
Vraag een intakegesprek aan Stel uw vraag