Herbenoeming René Verhulst

Burgemeester René Verhulst is herbenoemd als burgemeester van Ede. Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming is getekend en daarmee is de procedure voor de herbenoeming van de burgemeester van Ede afgerond. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester start formeel op 8 september 2023.

Burgemeester René Verhulst: “ik ben blij dat ik opnieuw het vertrouwen heb gekregen om burgemeester te mogen zijn. Fijn dat het nu ook formeel is. Ik ga er weer volop tegenaan de komende zes jaar.”

De (her)beëdiging van burgemeester Verhulst zal formeel op 4 september plaatsvinden. De eed wordt afgenomen door de commissaris van de Koning op het provinciehuis in Arnhem

De ceremoniële herbenoeming vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 7 september 2023.

Burgemeester René Verhulst werd op 8 september 2017 benoemd als burgemeester van Ede. Op 30 maart 2023 besloot de gemeenteraad in te stemmen met herbenoeming van de burgemeester.