88 sociale huurwoningen op WFC terrein

Begin 2024 zal worden gestart met de bouw van 88 sociale huurwoningen op het WFC terrein. Vandaag nam het college van B&W hierover een besluit. Door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen, kan  Woonstede deze woningen al op korte termijn gaan bouwen.

Voor het appartementengebouw, waarin de 88 sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden, is al een onherroepelijk bestemmingsplan en ontwerp gemaakt. Oorspronkelijk zijn de appartementen ontworpen voor de middenhuur en vrije sector koop. Op verzoek van de gemeente is WFCD BV in overleg gegaan met Woonstede over het omzetten van het programma naar sociale huurappartementen. Onlangs hebben zij overeenstemming bereikt en is de omgevingsaanvraag ingediend. De start bouw wordt al verwacht begin 2024.

Wethouder Meijer: “Woningen in het goedkope segment zijn schaars, maar harder nodig dan ooit. Dit is dan ook een prachtige kans om ook op het WFC terrein sociale woningen te bouwen, die we graag met beide handen aanpakken. Het plan sluit mooi aan op onze ambitie om 30% sociale huurwoningen te realiseren in Ede.”

Het aanpassen van de woningbouwprogramma levert een tekort op van circa € 590.000 in de grondexploitatie van de gemeente. Dit tekort kan worden gedekt via een eerder verkregen rijkssubsidie vanuit de Woningbouwimpuls (WBI). Het voorstel moet nog worden behandeld in de gemeenteraad. Naar verwachting zal de besluitvorming in oktober plaatsvinden.