Aanleg Parklaan kost meer tijd

Bij werkzaamheden aan de Edeseweg heeft de aannemer een oude asbestcementbuis gevonden. De buis moet eerst onderzocht en daarna opgeruimd worden. Daarna kan de aannemer verder met de werkzaamheden voor de aanleg van de Parklaan. Dit betekent een vertraging van tenminste een maand.

Wat betekent de vondst voor de planning?

Op dit moment weten we dat de buis in ieder geval vanaf De Reehorst tot aan de A12 ligt. De buis is behoorlijk groot, met een diameter van circa 30 cm. De buis wordt nog verder onderzocht. Het opruimen op dit traject duurt minimaal 4 weken. In januari 2024 is er meer duidelijkheid over de planning, omdat op dat moment ook een aantal grotere werkzaamheden aan het tracé is afgerond. Die maand zullen we meer duidelijkheid geven.

Wanneer een aannemer gaat graven in grond, doet deze altijd een clickmelding om te achterhalen welke kabels en leidingen er in de grond aanwezig zijn. In dit geval stond de asbestcementbuis niet geregistreerd, dit wordt ook wel een loze of wees leiding genoemd. Hierdoor is er bij het plannen van de werkzaamheden geen rekening gehouden met het opruimen van de buis. Ook moet de aannemer verschillende onderzoeken doen. Zo onderzoekt hij de lengte en ligging van de buis en moet het materiaal van de buis onderzocht worden zodat deze veilig opgeruimd kan worden. Omdat er niets bekend is over deze leiding, neemt het onderzoeken ook meer tijd in beslag.

Meer informatie

Op de website parklaan.ede.nl vindt u een overzicht van alle lopende werkzaamheden en leest u het laatste nieuws. Daarnaast houdt aannemer Van Gelder u op de hoogte van hun werk via de bouwapp. U vindt deze in uw appstore.