Alternatieve jaarwisseling en lokaal afsteekverbod niet haalbaar

Op 11 november 2021 besloot de gemeenteraad van Ede om, in aanloop naar een lokaal vuurwerkverbod, een alternatieve jaarwisseling te laten organiseren door inwoners. De afgelopen twee jaarwisselingen is hier uitvoering aan gegeven. En zijn bewonerscomités en belangenverenigingen aangeschreven met het verzoek om vuurwerkvrije activiteiten te organiseren tijdens de jaarwisseling. De evaluaties van beide jaarwisselingen zijn nu gereed en worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad op basis van de twee evaluaties de alternatieve vieringen niet door te zetten en af te zien van een lokaal afsteekverbod.

Het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad was bedoeld om bij te dragen aan een veilige samenleving in Ede door het aantal slachtoffers en schade door vuurwerk terug te brengen. Verder was het de bedoeling dat de alternatieve vieringen bijdragen aan andere gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid/schone lucht, gezondheid en sociale cohesie.

Twee jaarwisselingen

Het college heeft op basis van de opdracht van de gemeenteraad gedurende twee jaarwisselingen geprobeerd de nodige initiatieven van de grond te krijgen. Bij de eerste jaarwisseling was sprake van beperkte tijd en budget. Bij de tweede jaarwisseling was voldoende tijd en ook (subsidie)budget voorhanden. Toch leidde dit niet tot meer initiatieven.

Burgemeester René Verhulst: “Het op een alternatieve wijze vieren van de jaarwisseling wordt in onvoldoende mate omarmd of opgepakt door de samenleving. Je doet een beroep op organisatoren die begrijpelijk aangeven juist die dagen in hun eigen kring te vieren. Mensen geven aan de voorkeur te hebben de jaarwisseling in hun eigen kring te vieren. Bedrijven hebben ook forse tarieven rond de jaarwisseling als het gaat om de inzet van mensen en materialen en er is ook niet aan te tonen dat de alternatieve vieringen leiden tot minder vuurwerk afsteken. Het voorstel aan de gemeenteraad is om met deze evaluatie in het vervolg af te zien van verdere alternatieven vieringen, maar ook tot het voorstel om af te zien van een lokaal afsteekverbod per 2025/2026.”

Landelijk verbod

De praktijk in andere plaatsen in Nederland leert dat een afsteekverbod niet valt te handhaven. René Verhulst: “Wij zijn van mening dat een vuurwerkverbod landelijk ingevoerd moet worden. Ik heb hier recent ook een oproep voor gedaan met een aantal andere burgemeesters in Nederland. Willen we echt het verschil maken voor hulpverleners en zorgverleners zit wat mij betreft in eerste instantie de oplossing bij een landelijk verbod.