Bouwprojecten Ede kunnen doorgaan na aankoop stikstofruimte

Een fors aantal bouwprojecten in Ede kan weer vooruit. De gemeente Ede heeft stikstofruimte aangekocht van een stoppende boerderij. De stikstof die de veehouderij nu nog uitstoot, wordt voor een deel ingezet voor de bouwprojecten. Het grootste deel van de uitstoot - 65 procent - stopt en komt daarmee ten goede aan de natuur.

Natuur

De natuur op de Veluwe is in slechte staat, daarom mag een bouwplan geen negatieve effecten hebben op de natuur. Eén van de voorwaarden is dat er niet meer stikstof in de natuur terecht mag komen door een bouwproject. Tijdens het bouwen wordt er in een aantal projecten te veel stikstof uitgestoten, onder meer door machines en vrachtwagens. Daarom zijn veel projecten in Ede vertraagd, omdat er geen stikstofruimte beschikbaar was. Nu de boerderij stopt, komt er weer ruimte beschikbaar, die de gemeente voor een deel kan inzetten.

Hard nodig

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Ik ben blij dat met het sluiten van deze overeenkomst veel bouwprojecten in Ede door kunnen gaan. Dat is hard nodig. Tegelijkertijd stellen we een agrarisch ondernemer die wil stoppen in staat om dat op een fatsoenlijke manier te doen. De transactie draagt ook bij aan natuurherstel: er wordt straks fors minder stikstof uitgestoten dan nu het geval is.’’

Projecten

De stikstofruimte wordt voor ongeveer tien projecten ingezet, waaronder bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling WFC, het Noordplein, woningbouw aan de Jan Voermanstraat, de fietstunnel aan de Emmalaan en het nieuwe zwembad. Wanneer de bouwprojecten worden gerealiseerd is afhankelijk van meer factoren dan de stikstofruimte alleen. Over een deel van de projecten is bijvoorbeeld nog geen definitief besluit genomen. Voor deze projecten geldt dat er nu wel meer vaart gemaakt kan worden, omdat stikstof geen probleem meer is.