Cijfers laten het zien: Ede maakt steeds meer duurzame keuzes

Door een forse toename van zonnepanelen en het besparen van energie wordt Ede steeds duurzamer. Dat blijkt uit de Duurzame Energiemonitor. In deze monitor houdt de gemeente bij hoe het staat met de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Door meer duurzame energie op te wekken, is de CO2-uitstoot fors gedaald. De resultaten zijn met name te danken aan de duurzame keuzes van inwoners en bedrijven.

Daling energieverbruik ondanks toename aantal woningen en elektrische auto’s

Inwoners en bedrijven gebruiken steeds minder energie door gedragsverandering en isolatie. De dalende trend is vooral zichbaar in de vraag naar warmte en fossiele brandstoffen. In de afgelopen jaren zijn er fors meer elektrische auto’s bijgekomen, van 388 volledig elektrische auto’s in 2017 tot 4022 volledig elektrische auto’s in 2023. Het totale elekticiteitsverbruik is ondanks de grote toename van elektrische auto’s constant gebleven

Doelen voor energieopwek behaald

Het doel van 279 terrajoule (TJ) aan hernieuwbare elektriciteit in 2022 is ruimschoots gehaald. Eind 2022 kwam de opwek van elektriciteit uit zonnepanelen uit op 371 TJ. Halverwege 2023 was dit zelfs 451 TJ. Er is dus de helft meer opgewekt dan vooraf gedacht. De opwek van de bestaande windmolens komt hier nog bij. De toename van zonnepanelen op daken bij bedrijven en inwoners is groter dan gedacht. De doelen om meer energieopwek door extra windmolens te realiseren zijn niet gehaald. Door provinciaal en landelijk beleid staat de zoektocht naar nieuwe locaties nog op pauze. Wethouder Arnold Versteeg is blij met de cijfers: “We zien de afgelopen jaren een mooie stijgende lijn in de duurzame energieopwek. Een groot compliment aan onze inwoners en bedrijven, want de groei is met name te danken aan de aan de investeringen die onze inwoners en bedrijven in zonnepanelen en energiebesparing doen.”

Uitdagingen op het gebied van verdere elektrificatie en de warmtetransitie.

Ondanks de mooie cijfers zijn er voor de komende jaren nog genoeg stappen te zetten. Wethouder Versteeg: “Het elektriciteitsnet raakt steeds voller. Het net moet worden uitgebreid  om teruglevering van elektriciteit door meer zonnepanelen en het aansluiten van elektrische warmtepompen mogelijk te maken. Daarnaast moet er vaart gemaakt worden met het terugdringen van het aardgasverbruik en het verder aansluiten van duurzame bronnen op het warmtenet, zoals bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte van de industrie.”

Natuurlijk zijn er nog veel meer cijfers en trends zichtbaar. De duurzame energiemonitor en het interactieve dashboard met alle cijfers is beschikbaar via: www.ede.incijfers.nl.