Derdelanders blijven voorlopig in Harskamp

De afgelopen week was de verblijfstatus van de zogenoemde derdelanders in de Oekraïne-opvang vaak in het nieuws. Derdelanders zijn mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne die daar geen permanente verblijfsvergunning hadden, maar bijvoorbeeld een werk- of studievisum. Tot 4 september vielen zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.

Het afgelopen weekend is bepaald dat zij voorlopig, tot de uitspraak van de Raad van State hierover in november recht op opvang houden. Ook mogen zij tot die tijd gewoon blijven werken. In de gemeente Ede zijn 40 derdelanders woonachtig. Hiervan zijn 17 mensen de procedure ingegaan voor een asielaanvraag. De status en verwachting rondom de anderen is nog onduidelijk.

Als gemeente hechten we aan duidelijkheid voor alle inwoners. Met betrekking tot de informatie over de derdelanders zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. We proberen zo goed mogelijk te communiceren naar hen die dit aangaat en informatie wordt direct met hen besproken. De laatste informatie vindt u hier. Met betrekking tot de toekomst van deze mensen roepen wij het Rijk op om ook na de uitspraak van de Raad van State zo snel mogelijk landelijk een duidelijk proces te schetsen en daaraan ook vast te houden.