Ede blijft investeren in woningen, landelijk gebied en sociaal domein

Donderdagavond presenteerde wethouder Meijer de Programmabegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. In de begroting staan niet alleen de inkomsten en uitgaven voor 2024 maar stelt het college van B&W ook de financiële kaders voor Ede voor de komende vier jaar vast. Om sturing te geven aan de groei van Ede, wordt er de komende jaren ruim 42 miljoen euro geïnvesteerd.

De woningnood is hoog. Voor mensen die een huis zoeken is het aanbod beperkt. Ede wil de komende jaren meer woningen bouwen. Dit is ingewikkeld vanwege milieu- en stikstofregels en tekorten op het elektriciteitsnetwerk. In het landelijk gebied stoppen dagelijks boeren met hun bedrijf en ook de komende jaren gaan veel boeren stoppen of hun bedrijf aanpassen. Voor zowel het landelijk gebied als woningbouw heeft de gemeente geld gereserveerd. De voorbereidingen voor woningbouw in Kernhem Noord, Nieuw Hoekelum (bij Bennekom) op het Noordplein (bij station Ede-Wageningen) en bedrijventerreinen de Stroet IV en Kievitsmeent II zijn gestart.

Sociaal domein

In onze samenleving zijn verschillende ontwikkelingen die leiden tot een stijgend beroep op de zorg. Onder andere door vergrijzing, toename van chronische ziektes, toename van armoede en prestatiedruk in het onderwijs nemen zorgvragen toe in omvang en complexiteit. De bestaanszekerheid van veel mensen staat onder druk. Meer zorg, in combinatie met een blijvend krappe arbeidsmarkt en hoge kosten, maakt dit het huidige systeem op termijn onhoudbaar en onbetaalbaar wordt. Door nu te investeren in preventie wil de gemeente toekomstige kosten beheersen. Dat houdt in dat er minder met een medische bril naar de zorgvraag gekeken gaat worden. De gemeente wil met partners ontdekken waar ze de de gemeenschap kan versterken en ondersteunen om veerkrachtig te zijn en gezondheidsproblemen vóór te zijn.

Begroting

De Edese begroting bedraagt totaal ongeveer 450 miljoen euro. Voor de komende vier jaar is circa 42 miljoen gereserveerd om in Ede nog prettiger te kunnen wonen, leven en ontwikkelen. Nog een aantal voorbeelden:

  • Nieuwbouw van het Marnix College en verder ontwikkelen van ‘inclusief onderwijs’;
  • Bijdrage aan de verbouwing van de theaterzaal van Cultura;
  • Evenementen zoals de Airborne 80 jaar;
  • Versterken van het veiligheidsgevoel van inwoners;
  • Realisatie van een multifunctioneel Dorpshuis in Otterlo;
  • Realiseren van een fietsstraat tussen de Kerkweg en de Zanderijweg;
  • Isoleren van huizen met een laag energielabel.

Hoe verder?

De begroting is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op 26 oktober en 9 november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering.

De volledige programmabegroting is te lezen via de website pencportal.ede.nl.