Ede investeert in groeiende gemeente

De gemeente Ede groeit en blijft groeien. Om iedereen een woning te kunnen bieden in een prettige, duurzame en veilige leefomgeving én om ondersteuning te bieden aan wie dat nodig heeft, zijn flinke investeringen nodig. Tegelijk ontvangt Ede vanaf 2026 minder geld vanuit het rijk. Dit betekent ook dat de gemeente zich gaat voorbereiden op bezuinigingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni de Perspectiefnota 2025-2028 vastgesteld. Hierin zijn keuzes gemaakt over hoe het geld van de gemeente de komende jaren wordt besteed. De gemeenteraad bespreekt deze keuzes op 27 juni en neemt op 11 juli definitieve besluiten.

Ambitie

Wethouder Bram van der Beek ,,We hebben deze bestuursperiode hoge ambities voor Ede uitgesproken. We willen veel woningen bouwen. Daar horen ook meer voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting bij. In het landelijk gebied willen we de boeren een perspectief bieden en tegelijk de natuur versterken. Er zijn de nodige uitdagingen die deze ambities onder druk zetten, bijvoorbeeld op het gebied van natuurbehoud, landbouw en de tekorten op het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast krijgen we minder geld van het Rijk, waar we als gemeente(n) sterk afhankelijk van zijn voor onze taken. Het college kiest ervoor om koers te houden op de ambities en te blijven investeren. Dit betekent dat een groot deel van de reserve de komende jaren wordt ingezet om de doelen te behalen’’

Wonen

Ede wil de komende jaren veel woningen bouwen. Daarom reserveert het college nu geld om projecten als Doesburgerbroek en Stationskwartier te realiseren. Er komt een onderzoek naar hoe Ede beter gebruik kan maken van de bestaande bebouwing en er is subsidie beschikbaar voor het bouwen van extra sociale huurwoningen

Onderweg/Van A naar Beter

De gemeente wil de komende jaren de fietsvoorzieningen verbeteren. Meer comfort, kortere reistijd en meer veiligheid: dat is het doel. Een concreet voorbeeld is de verbreding van de fietspaden in het buitengebied. Op de Edese wegen wordt het drukker en daarom zijn extra investeringen nodig. Zo is er onder andere geld vrijgemaakt om de Edeseweg in Wekerom aan te pakken.

Cultuur, sport en ontmoeting

Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeting zijn onmisbaar. Zo kunnen culturele initiatieven en voorzieningen zich blijven ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat Ede een bloeiende en levendige gemeente blijft met een toegankelijk en aantrekkelijk cultuuraanbod voor al haar inwoners en bezoekers. Op het gebied van sport is de ambitie om een nieuw zwembad naast de Van der Knaaphal te bouwen. Dit zwembad is vooral bedoeld voor verenigingen en (jonge) zwemmers in Ede. Het college wil ook geld investeren in de bouw van een nieuw buurthuis voor Ede-West en buurthuis de Commanderij in Bennekom. Dit worden straks echte huiskamers van de buurt waar inwoners elkaar ontmoeten en waar altijd wat te doen is.

Bezuinigingen

Vanaf 2026 ontvangen alle gemeentes minder geld vanuit het Rijk. Daarmee dwingt het Rijk gemeentes tot bezuinigingen vanaf 2026. Ook Ede zal ingrijpende keuzes moeten gaan maken. Het komende jaar zullen de voorbereidingen hiervoor gestart worden.