Ede keert in oktober extra €500,- uit voor hoge energieprijzen

Per 1 september hebben 3.417 Edese huishoudens met een laag inkomen een aanvraag ingediend voor een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Een groot deel van deze groep heeft een bedrag van €800,- ontvangen. Doordat de energieprijzen nog altijd erg hoog zijn is dit bedrag met nog eens €500,- verhoogd. Wethouder Karin Bijl (armoede en schulddienstverlening): “Hiermee zullen niet alle problemen zijn opgelost, toch is het voor veel mensen een belangrijke steun om nu verder te kunnen, in afwachting van de plannen waar het kabinet nog mee gaat komen.”

Hoge inflatie

Bijl: “Door de hoge inflatie, de stijgende energie- en brandstofprijzen en de steeds duurdere boodschappen zien we dat steeds meer mensen in de knel komen. Samen met het Rijk bieden we ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep op ons doen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk dat ze in financiële problemen komen.”

De tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen wordt uitgekeerd per huishouden en is dus echt bedoeld om de hoge energierekening van te betalen. Inwoners die de eerdere €800,- hebben ontvangen, krijgen de extra €500,- in oktober automatisch op hun rekening bijgeschreven. Zij hoeven hiervoor zelf niets te doen.

Online aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen of waar de gemeente onvoldoende gegevens van heeft kunnen zelf een aanvraag indienen. Wie de tegemoetkoming krijgt vanaf oktober, ontvangt het totaalbedrag van €1.300,- : €800,- plus de verhoging van €500,-. De regeling is bedoeld voor huishoudens die niet meer dan 130% van het sociaal minimum verdienen en heeft geen gevolgen voor ontvangen toeslagen of de hoogte van een eventuele uitkering. Meer informatie over het aanvragen van de energietoeslag is te vinden op http://www.ede.nl/energietoeslag.

Studenten

Mogelijk is het voor Edese studenten binnenkort ook mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Op dit moment vallen studenten nog buiten landelijke richtlijnen voor de eenmalige energietoeslag maar door een rechtelijke uitspraak worden deze richtlijnen waarschijnlijk aangepast. Bijl: “We zien ook de noodzaak bij studenten en hebben het Rijk daarom met klem opgeroepen de energietoeslag ook voor hen snel beschikbaar te stellen.”

Maatwerkondersteuning

Ook wie niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de energietoeslag maar toch in de problemen dreigt te komen door de hoge energiekosten kan zich melden bij de gemeente Ede. “In dat geval kijken we of we maatwerkondersteuning kunnen bieden. Uiteindelijk mag het niet zo zijn dat er in onze gemeente mensen in de kou staan.”, aldus Bijl.