Feestelijke opening zonnepanelen schooldak basisschool de Vlinderboom

Woensdagochtend 1 november vond er een feestelijke ochtend plaats bij basisschool de Vlinderboom. De leerlingen van basisschool de Vlinderboom nemen de 50 zonnepanelen op hun schooldak feestelijk in gebruik samen met wethouder Versteeg en alle genodigden. De invulling van de ochtend is in handen van de leerlingenraad.

Ochtend in het teken van duurzaamheid

De leerlingen Sofie en Elora heten samen met directeur Brenda van der Slikke-Kleijer iedereen welkom en met de kinderen wordt het giga-groen lied gezongen. Bij het vraaggesprek staat de schone energie van eigen schooldak centraal en werden ingewikkelde vragen of de werking van de zonnepanelen beantwoord. De panelen worden symbolisch in gebruik genomen door Sem die samen met de wethouder het lint doorknipt.

Zonnepanelen maken duurzaamheid tastbaar op school

CNS de Vlinderboom heeft 50 zonnepanelen op het dak geplaatst. Dit is voldoende om in het eigen energieverbruik van deze basisschool te voorzien. Zo werken bijvoorbeeld alle digiborden op schone energie van het eigen schooldak. Zonnepanelen maken duurzaamheid voor de leerlingen heel tastbaar en passen daarom goed bij het brede onderwijsaanbod op de Vlinderboom. Directeur Brenda van der Slikke-Kleijer: ‘Heel fijn dat er op onze school zonnepanelen zijn geplaatst in samenwerking met de gemeente. Mooi om op deze dag alle leerlingen te betrekken, zo wordt er ook in het klaslokaal verder gesproken over klimaat en duurzaamheid’.

De gemeente Ede vindt ondersteuning bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed van belang. Het gebruik van schooldaken is bovendien dubbel positief: de school maakt gebruik van eigen energie-opwek en er is geen extra ruimte nodig. Wethouder Arnold Versteeg: ‘als gemeente willen we graag zo veel mogelijk energie lokaal opwekken en lokaal gebruiken. Zonnepanelen op bestaande daken kunnen daar goed aan bijdragen. We zijn blij dat veel scholen mee willen doen en kinderen zo zien hoe verduurzaming in de praktijk werkt’.

Schoolvoorbeeld van benodigde samenwerking

De Vlinderboom is de eerste school uit het programma Zon-op-Schooldak van de gemeente Ede. Een onafhankelijke schooldakcoach van Stichting Schooldakrevolutie begeleidde 6 schoolbesturen van in totaal 14 scholen in de gemeente Ede in de besluitvormingsfase en de aanbesteding. Uit de aanbesteding is gekozen voor Op Naar Nul, een ervaren partij in zowel uitvoering als voor educatiemogelijkheden. Een schoolvoorbeeld van de benodigde samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en de uitvoering bij scholen. Nog voor het einde van dit jaar worden op 8 scholen in Ede in totaal 500 zonnepanelen geïnstalleerd. De overige scholen volgen begin 2024. In totaal worden dankzij dit programma 1.052 zonnepanelen op schooldaken geplaatst waarmee ruim 400.000 kWh per jaar wordt opgewekt. Dat is goed voor een CO2-reductie van circa 184 ton per jaar.

Meer aandacht voor klimaat en energie in de Klimaatweek

De opening vond plaats in de Klimaatweek, deze week is er meer aandacht voor energie en klimaat. Zo hebben leerlingen van de basisscholen de Vuurvogel en de Kraats tekeningen gemaakt over hun wensen voor 2050, deze hangen als poster door de hele gemeente. Daarnaast is er een actie voor korting op een regenton, kijk op https://www.ede-natuurlijk.nl/klimaatweek voor alle acties en activiteiten.

De gemeente Ede telt in totaal 64 scholen, hiervan hebben 30 scholen al zonnepanelen of gaan dat zelf realiseren. Vanuit het programma Zon-op-Schooldak heeft Stichting Schooldakrevolutie contact gehad met de schoolbesturen van de overige 34 scholen. Voor 15 scholen binnen de gemeente Ede was dit een passend moment om mee te doen aan het collectief. Helaas bleek voor 1 school de dakconstructie niet stevig genoeg. In totaal worden op 14 schooldaken zonnepanelen gerealiseerd, waarvan 8 dit jaar en 6 begin komend jaar. 

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap. https://cnsede.nl/

Je leven is een cadeau en dan is het wel zo fijn dat je echt gezien wordt zoals je bent. Op De Vlinderboom willen we dat elk kind ontdekt waarin het goed is, hoe het voor anderen kan zorgen en dat iedereen erbij hoort. Door elkaars waarde te zien maken we de wereld veilig en fijn om in te leren. Kinderen die zich veilig voelen, leren met plezier! https://www.devlinderboom.cnsede.nl/

Stichting Schooldakrevolutie is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Zonne-energie is de opstap naar een duurzaam schoolgebouw. Zo maken we een grote stap voorwaarts in de energietransitie en leert de toekomstige generatie op én over schone energie.

De verduurzamingsopgave voor scholen is groot. Ze hebben te maken met de ‘Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen’ waarin wordt gesteld dat scholen vóór 2030 50% en in 2050 100% duurzaam moeten zijn. Daarbij komen tal van uitdagingen om de hoek kijken zoals de verbetering van de ventilatie, de lumpsum bekostiging en stijgende energie- en exploitatielasten. Op naar Nul helpt, door schoolgebouwen te verduurzamen én door leerkrachten en leerlingen bewust te maken en aan te sporen tot een duurzame gedragsverandering.