Gemeente treft noodvoorziening voor daklozen

De gemeente Ede heeft besloten extra voorzieningen te maken voor mensen die dakloos zijn geworden. Dit betekent dat er op korte termijn een locatie wordt geopend waarbij in geval van nood een aantal mensen kortdurend kunnen overnachten. Daarnaast wordt er bij de Maatschappelijke Opvang een extra sanitaire voorziening gebouwd zodat mensen die dakloos zijn en niet in een opvang zitten zich kunnen douchen.

Mensen die dakloos raken kunnen zich melden bij de gemeente. Er wordt dan gekeken welke ondersteuning of zorg nodig is en of deze persoon in aanmerking komt voor opvang. Het komt helaas voor dat iemand wel recht heeft op opvang, maar dat er niet direct een vaste plek beschikbaar is. In de winterperiode kunnen deze mensen dan tijdelijk terecht bij de nachtopvang aan de Stationsweg 109. In de zomerperiode is deze nachtopvang echter gesloten. Dit betekende dat het mogelijk is dat iemand in de zomer buiten moest slapen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten dat er voor deze zomerperiode een kleinschalige, sobere noodopvang wordt gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat er mensen op straat moeten slapen die dat niet hoeven. Deze opvang bestaat tot 1 november, omdat daarna de permanente opvang aan de Stationsweg geopend wordt.

Douche

Een deel van de mensen die op straat wonen hebben geen recht (meer) op opvang door verschillende omstandigheden of kiezen er zelf voor om geen gebruik van opvang te maken. Voor deze mensen wordt nu een douchevoorziening gemaakt, zodat zij daar, indien gewenst, gebruik van kunnen maken.

Wethouder van der Beek: “Dakloosheid is landelijk een groot probleem en ook inwoners van Ede krijgen hier mee te maken. We werken hard om onze voorzieningen te verbeteren. Concreet betekent dit dat we deze zomer een noodopvang realiseren, zodat men niet onnodig op straat belandt.”