Gemeenteraad Ede bedreigd vanwege debat over wolf

“Ik vind het uitermate zorgelijk dat een discussie in de raadszaal, waarbij vrijheid van mening en spreken een uitgangspunt moet zijn, op deze manier een vervolg krijgt. Ik ben zeer geschrokken van deze bedreiging, waarbij politici ernstig in hun vrijheid beperkt worden”, aldus Burgemeester René Verhulst.

Vorige week donderdag debatteerde de gemeenteraad van Ede over het wel of niet beheersen van de wolf binnen onze gemeente. Een genuanceerd en open debat. Hierbij is een motie aangenomen die de provincie oproept om een beheerplan voor de wolf te maken. Deze discussie is aanleiding geweest voor een persoon om via de mail een forse bedreiging uit te spreken. De gemeenteraadsleden die hebben gestemd voor het beheren van de wolf worden bedreigd.

Burgemeester Verhulst: “Ik heb getwijfeld wat hierbij belangrijk is om te doen: erover zwijgen en negeren, of juist naar buiten brengen. Met het stilhouden hiervan geven we de ‘bedreiger’ verder geen podium. Maar ik kies er toch voor om het naar buiten te brengen. Ik begrijp dat de situatie rond de wolf heftige emoties oproept, en die mogen ook geuit worden. Echter intimideren en bedreigen van raadsleden en hun familie met een kogel is onbestaanbaar en verwerpelijk.” Vanzelfsprekend heeft de gemeente aangifte gedaan van de bedreiging.

Burgemeester Verhulst: “De wolf is een belangrijk onderwerp van gesprek in de Edese samenleving. Op de Veluwe leven ongeveer 7 roedels, waarvan er regelmatig enkele tientallen wolven zich op Edes grondgebied begeven. Wolven verplaatsen zich continu door het gebied. Met enige regelmaat worden schapen en pony’s van inwoners doodgebeten. Dit geeft emoties en onrust, mensen worden geraakt. We hebben de afgelopen maanden in onze gemeente gemerkt dat we hierover op een niet-polariserende manier met elkaar kunnen debatteren. Daar ben ik trots op en ik wil dat graag zou houden. Het bedreigen van politici om het uitdragen van hun mening gaat alle grenzen over. Dit kan en wil ik niet toestaan.”