Loco-burgemeester de Pater reikt in Harskamp een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Lia le Fèbre-Ockerse

Mevrouw le Fèbre- Ockerse uit Harskamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Peter de Pater heeft haar op zaterdag 10 februari de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum bij zondagschool het Mosterdzaadje.

Mevrouw le Fèbre-Ockerse houdt zich al 50 jaar bezig met het lesgeven op zondagschool `t Mosterdzaadje van de Hervormde Gemeente Harskamp. De zondagschool is opgericht in 1972 en mevrouw le Fèbre-Ockerse is in 1974 begonnen als juf.

Onvermoeibaar, vol enthousiasme en met liefde geeft zij les aan kinderen, Mevrouw le Fèbre-Ockerse is in samenwerking met het landelijk hoofdbestuur van de bond van Hervormde Zondagscholen op Gereformeerde Grondslag, actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van de lesmethodes voor kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar. Met deze eenvoudige lesmethode krijgen kinderen de teksten en psalmverzen met vertelschetsen aangeboden.
In de lessen staat naastenliefde centraal en daarmee geeft zij de kinderen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Inmiddels zijn er al verschillende generaties onderwezen door mevrouw le Fèbre-Ockerse en is zij een begrip en een absoluut voorbeeld in Harskamp.

Naast haar inzet voor de zondagschool is mevrouw le Fèbre-Ockerse al 39 jaar betrokken bij de Christelijke bibliotheek `Ruth` binnen de Hervormde Gemeente van Harskamp. Vanaf het allereerste uur in 1984 maakt zij deel uit van de commissie die zich bezighoudt met het reilen en zeilen binnen de bibliotheek. Met haar empathische vermogen weet zij wat er speelt in de levens van de 42 vrijwilligers en bezoekers van de bibliotheek en brengt zij zo nodig ook bezoeken aan huis.