Nieuwbouw op twee tijdelijke locaties in Ede

In Ede ervaren we de nodige problemen op de woningmarkt. Er is een enorm tekort aan geschikte en vooral betaalbare woningen. Daar willen en moeten we als gemeente iets aan doen. Samen met woningcorporatie Woonstede vonden we twee tijdelijke locaties die geschikt lijken voor het realiseren van woningen. Het gaat om volwaardige woningen die verplaatst kunnen worden als we de locatie voor andere doeleinden nodig hebben. Voorwaarde is wel dat de woningen minimaal 15 jaar op de locaties blijven staan.

Leon Meijer, wethouder Wonen: “We kampen ook in Ede met een tekort aan woningen. Willen we snel actie ondernemen, dan is woningbouw op tijdelijke locaties één van de oplossingen om iets aan het probleem te doen. De grond is al van de gemeente en Woonstede plaatst de woningen, allemaal in de categorie sociaal. De locaties waar we nu mee aan de slag willen, zijn de SOMA-terrein en de voormalige gymzaal aan de Groenendaal.”

SOMA-terrein

De SOMA-terrein wordt op dit moment gebruikt als tijdelijk parkeerterrein en er ligt grond opgeslagen. Tijdelijke bebouwing kan gelukkig wel. Leon Meijer: “Ik zie het als een win-win situatie. Het is een mooie plek voor woningbouw en het maakt het gebied ook wat levendiger.” Het plan is dat Woonstede hier 20 tot 25 kleinere appartementen bouwt.

Groenendaal

De tweede tijdelijke locatie is die van de voormalige gymzaal aan de Groenendaal. Deze gymzaal is al langere tijd niet meer in gebruik door de scholen. In afwachting op herbestemming wordt de ruimte (tijdelijk) aan anderen verhuurd voor sport. Het schoolgebouw zelf is langdurig in gebruik als internationale schakelklas. Omdat een totale herbestemming van het terrein (inclusief school) op zich laat wachten, biedt de locatie van de gymzaal kansen. Het voornemen is de gymzaal te slopen en 15 tot 20 kleine appartementen te realiseren.

Tijdelijke locaties

Jan-Hauke Mens, Projectontwikkelaar bij Woonstede: “We spreken over tijdelijke locaties, omdat de woningen voldoen aan het bouwbesluit voor permanente woningen. De huizen zijn dus van goede kwaliteit, voldoen aan dezelfde eisen als normale woningen en hebben een verwachte levensduur van minimaal 50 jaar. Het verschil is dat de woningen demontabel zijn. Omdat de locaties voor een kortere periode beschikbaar zijn, kunnen we de woningen op termijn weer op een andere locatie opbouwen.”

Proces

De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met de omwonenden van de twee tijdelijke locaties. Ook Woonstede is hierbij aanwezig. Het ontwerp van de woningen wordt verder uitgewerkt en er is natuurlijk ook aandacht voor de openbare ruimte. Deze wordt volgens dezelfde normen ingericht als bij permanente woonlocaties. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van de parkeernormering.

Woningmarkt in Ede

Ook in Ede hebben we een opgave als het gaat om de woningbouw. Er zijn te weinig woningen, maar vooral ook te weinig betaalbare woningen. We hebben daarom afspraken gemaakt over het aantal woningen (7.000 tot 2030), maar ook over het soort woningen. Van de nieuwbouw moet 30% sociale huurwoningen zijn, 50% moet betaalbaar zijn, dat wil zeggen een maximale huur van 1.000 euro of als het om een koopwoning gaat tot NHG- grens (Nationale Hypotheek Garantie). Naast het bouwen van nieuwbouwwoningen zoekt de gemeente ook naar innovatieve woonconcepten, zoals het transformeren van bestaande panden (voor tijdelijke concepten) en het bouwen van tijdelijke nieuwbouwwoningen die dan langere tijd (15 jaar) op 1 locatie kunnen blijven staan.