Subsidie voor nieuwe evenementen

Gemeente Ede wil organisatoren van evenementen stimuleren om het aanbod aan evenementen te vernieuwen en verrijken. Deze vernieuwing gaat over het soort evenement, de locatie, de periode in het jaar en doelgroep van een evenement. Vanaf 11 juni is hiervoor een maximale subsidie van € 5.000,- per evenement voor beschikbaar.

Wethouder Peter de Pater: “Evenementen zorgen voor prettig wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Evenementen die we al kennen zijn ons dierbaar. Nu hopen we nieuwe evenementen toe te voegen aan onze kalender. Zodat Ede bruist!’

Aanvragen

De organisaties die een beroep op de regeling “Subsidie Springplankevenementen gemeente Ede” kunnen doen zijn vrijwilligersorganisaties en commerciële evenementenorganisaties. Aan die laatste groep stellen we de eis dat het evenement waarvoor zij een aanvraag doen, niet eerder heeft plaats gevonden in Nederland. Alle informatie over de subsidieregeling is vanaf 11 juni te lezen op ede.nl/springplankevenementen. Organisatoren kunnen via deze pagina direct een aanvraag doen.