Vuurwerkvrij feesten met oud en nieuw

De jaarwisseling lijkt nog ver weg. Maar organisatoren van feesten zijn vaak al aan het nadenken over gezellige feesten om samen oud en nieuw te kunnen vieren. Gemeente Ede wil daar graag, net als vorig jaar, haar steentje aan bijdragen. De gemeenteraad heeft daarom 60.000 euro beschikbaar gesteld voor vijf  grotere evenementen. Organisatoren kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen om een deel van hun feest mee te financieren. Voorwaarde is wel dat het een vuurwerkvrij feest wordt.

Vuurwerk lijkt onlosmakelijk verbonden met de jaarwisseling, maar steeds meer gemeenten zoeken naar alternatieven voor vuurwerk. Zo ook in Ede. Hiermee willen we de overlast en schade die vuurwerk veroorzaakt beperken. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ook al geld beschikbaar gesteld voor twee initiatieven. Dit jaar is er ruimte voor vijf grotere feesten verspreid door de gemeente Ede. Zonder vuurwerk dus.

Goed idee?

Gemeente Ede is dus op zoek naar initiatiefnemers die in Ede of een van de dorpen een evenement tijdens de jaarwisseling willen organiseren. Ben jij een organisator, partyplanner of wil jij vanuit een vereniging iets organiseren met oud en nieuw? Kijk dan eens op www.ede.nl/jaarwisseling2023. Daar staat aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Vanaf woensdag 30 augustus kunnen de aanvragen ingediend worden.

Kleiner feestje

Het kan ook zijn dat je samen met je buren iets wil organiseren, een kleiner feestje in de straat of buurt. We hebben 10.000 euro beschikbaar voor kleinere feestjes zonder vuurwerk. Dan kun je gezellig, samen met je buren of wijk, vuurwerkloos het nieuwe jaar in gaan. Vanaf eind september kan je via www.ededoet.nl je initiatief aanmelden en misschien maak jij kans op 500 euro voor een straat of buurtfeestje op 31 december.