Eigen bijdrage

 • Maakt u gebruik van Wmo-voorzieningen? Dan betaalt u een eigen bijdrage.
 • De eigen bijdrage is een abonnementstarief en wordt geïnd door het CAK.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u geen eigen bijdrage betaalt.

Als u gebruikmaakt van Wmo-voorzieningen, dan betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt als huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Het maakt hierin niet uit van hoeveel Wmo-voorzieningen u en/of uw huisgenoot gebruikmaakt.

De eigen bijdrage is een abonnementstarief. Dat betekent dat u maandelijks blijft betalen totdat de Wmo-voorziening wordt beëindigd. Er wordt niet gekeken of u er wel of niet (volledig) gebruik van maakt.

Ook als u in aanmerking komt voor beschermd wonen, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage voor beschermd wonen is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en samenstelling van uw huishouden.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage. U krijgt elke maand een rekening. Op de website van het CAK vindt u meer informatie. U kunt het CAK ook bellen op telefoonnummer (0800) 1925.

U betaalt geen eigen bijdrage:

 • voor de Valleihopperpas;
 • voor een rolstoel;
 • als u gebruikmaakt van mantelzorgondersteuning
 • als u getrouwd bent of een partner heeft en minimaal een van u de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt;
 • als iemand binnen uw huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wmo of Wet langdurige zorg;
 • de voorziening bedoeld is voor uw kind dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;
 • als u gebruikmaakt van maatschappelijk opvang en een inkomen onder bijstandsniveau heeft;
 • als u vanuit de Wmo een bijdrage in de kosten (financiële tegemoetkoming) ontvangt voor vervoer, een sportvoorziening, verhuizen/inrichten, bezoekbaar maken of saneren van de woning.