Eigen bijdrage

  • Maakt u gebruik van Wmo-voorzieningen? Dan betaalt u een eigen bijdrage.
  • De eigen bijdrage is een abonnementstarief en wordt geïnd door het CAK.
  • Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u geen eigen bijdrage betaalt.