Inkomensgrenzen voor regelingen

  • Of u een inkomensregeling kunt krijgen, hangt af van uw totale inkomen en vermogen.
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Bij maatwerk voor hoge zorgkosten is de grens 150%.
  • Welke nettobedragen dat per maand zijn, staat in het overzicht hieronder. De genoemde bedragen zijn zonder vakantiegeld.

Heeft u kinderen en maakt u gebruik van de Voedselbank of krijgt u schulddienstverlening? Dan komt u altijd in aanmerking voor de inkomensregelingen voor kinderen.