Kosten voorzieningen vanuit Jeugdwet en Wmo

  • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo worden betaald door de gemeente.
  • Om u te laten zien wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden.
  • Met uw beschikking of plan van aanpak kunt u zelf uitrekenen wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo de gemeente kosten.

  • Als u recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet is samen met u een plan van aanpak opgesteld en heeft u een beschikking ontvangen. 
  • Om de kosten te kunnen berekenen moet u weten hoe vaak u de voorziening krijgt, bijvoorbeeld 2 uur per week. Dit noemen we volume, eenheid en frequentie (VEF).
  • De VEF vindt u in uw beschikking of plan van aanpak. Daarin vindt u ook het product. De kosten van de producten vindt u in de tabellen hieronder.
  • Een voorbeeld van de berekening van de kosten is dan als volgt:
    • U krijgt 2 uur in de week (VEF) hulp in het huishouden (product) x 28 euro per uur (kosten) = 56 euro per week.

Valleihopper

In de tabel hieronder zijn de gemeentelijke kosten voor een pas opgenomen. De pashouder betaalt zelf een opstaptarief van € 0, 98 en daarnaast € 0,18 per kilometer.

Code Omschrijving Eenheid Nieuw tarief
01A00 Mantelzorgers Thuisondersteuning Uur € 32,40
01A04 Thuisondersteuning Uur € 32,40
       
02A16 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel) Uur € 63,60
02A19 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel) Uur € 82,80
02L05 Revaliderende begeleiding vroegdoven Uur 135,00
02L12 Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden (ZG) Uur 110,10μ
02L13 Begeleiders voorziening voor doofblinden Uur 56,10μ
02L15 Gespecialiseerde begeleiding visueel beperkten Uur 124,20
07A03 Dagbesteding regulier Dagdeel 36,45
07A04 Dagbesteding specialistisch Dagdeel 55,83
07L01 Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten Dagdeel 50,94
07L02 Dagactiviteit doofblinden Dagdeel 76,12μ
08A03 Vervoer regulier: inspanningsgericht Etmaal € 9,17
08A04 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht Etmaal € 24,34
10A12 Arrangement BW thuis licht Etmaal € 75,16
10A15 Arrangement BW thuis zwaar Etmaal € 123,47
10A37 Begeleid wonen 18-23 jaar Etmaal 51,65
       
04A04 Kortdurend verblijf: logeer/respijtzorg Etmaal 221,20
15A50 Beschermd Wonen Middel Etmaal 178,09
15A54 Beschermd Wonen Zwaar Etmaal € 213,03
15A58 Beschermd Wonen Intensief Etmaal € 236,11

Wij hebben met twee leveranciers een contract afgesloten: Medipoint en Kersten Hulpmiddelen. De gemeente betaalt maandelijks een huurbedrag voor uw hulpmiddel.

We hebben de leveranciers gekozen op basis van kwaliteit en prijs en mogen daarom de tarieven niet vermelden op onze website

U betaalt nooit meer eigen bijdrage, dan wij als huurprijs betalen.

Kijk op de websites van onze leveranciers wat een hulpmiddel kost, als u deze zelf zou kopen.

Type pas Opstaptarief Tarief per kilometer Toeslag in €*
Valleihopperpas 6,07 1,32 -
       
Sociale begeleiding 6,07 1,32 -
Medische begeleiding - - -
Altijd individueel vervoer 6,07 1,32 9,00
Gezinsvervoer 6,07 1,32 9,00
Kamer tot kamer 6,07 1,32 9,00
Altijd vervoer per personenauto 6,07 1,32 3,00
Altijd vervoer per bus 6,07 1,32 3,00
Altijd voorin 6,07 1,32 3,00
* De berekening van de toeslag is gebaseerd op een vast aantal kilometers (2 of 6) x € 1,43

Hoofdgroep/product Voorziening Eenheid Bedrag €
40 Persoonlijke verzorging Uur 51,60
42 Vervoer Etmaal 19,27
44 Beschermd wonen Etmaal 153,92
54 Basis GGZ Uur 105,00
54 Specialistische GGZ Uur 121,20
43A01 Jeugdhulp verblijf bij Pluryn Etmaal ntb
43A35 Jeugdhulp verblijf: licht (kamertraining) Etmaal 105,01
43A36 Jeugdhulp verblijf: midden (gezinshuis) Etmaal 181,99
43A37 Jeugdhulp verblijf: middelzwaar (l)vb & overig) Etmaal 211,94
43A38 Jeugdhulp verblijf: zwaar Etmaal 255,77
43A39 Jeugdhulp verblijf: extra zwaar Etmaal 310,30
43A08 Deeltijd verblijf Etmaal 167,25
43A42 Deeltijd verblijf: zwaar Etmaal 352,28μ
43A09 Pleegzorg Etmaal 49,28
43A62 Weekend pleegzorg Etmaal 49,28
43A12 JeugdzorgPlus Etmaal 489,47
       
45A04 Jeugdhulp ambulant regulier: behandeling Uur 64,80
45A06 Jeugdhulp ambulant diagnostiek: behandeling Uur 119,40
45A14 Jeugdhulp ambulant specialistisch: licht Uur 101,40
45A15 Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel Uur 110,40
45A16 Jeugdhulp ambulant specialistisch: zwaar Uur 138,00
45A48 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding individueel Uur 55,20
45A49 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding groep Dagdeel 58,44
45A52 Jeugdhulp ambulant regulier: op locatie Uur 15,60
45A53 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding individueel Uur 95,40
45A54 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding groep Dagdeel 108,37
45A65 Dyslexiezorg (EED) Uur 104,40
μ betekent dat het om een gemiddeld bedrag gaat.