Kosten voorzieningen vanuit Jeugdwet en Wmo

  • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo worden betaald door de gemeente.
  • Om u te laten zien wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden.
  • Met uw beschikking of plan van aanpak kunt u zelf uitrekenen wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo de gemeente kosten.

  • Als u recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet is samen met u een plan van aanpak opgesteld en heeft u een beschikking ontvangen. 
  • Om de kosten te kunnen berekenen moet u weten hoe vaak u de voorziening krijgt, bijvoorbeeld 2 uur per week. Dit noemen we volume, eenheid en frequentie (VEF).
  • De VEF vindt u in uw beschikking of plan van aanpak. Daarin vindt u ook het product. De kosten van de producten vindt u in de tabellen hieronder.
  • Een voorbeeld van de berekening van de kosten is dan als volgt:
    • U krijgt 2 uur in de week (VEF) hulp in het huishouden (product) x 28 euro per uur (kosten) = 56 euro per week.

Valleihopper

In de tabel hieronder zijn de gemeentelijke kosten voor een pas opgenomen. De pashouder betaalt zelf een opstaptarief van € 0, 98 en daarnaast € 0,18 per kilometer.

Code Omschrijving Eenheid Nieuw tarief
01A00 Mantelzorgers Thuisondersteuning Uur € 32,40
01A04 Thuisondersteuning Uur € 32,40
       
02A16 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel) Uur € 63,60
02A19 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel) Uur € 82,80
02L05 Revaliderende begeleiding vroegdoven Uur 135,00
02L12 Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden (ZG) Uur 110,10μ
02L13 Begeleiders voorziening voor doofblinden Uur 56,10μ
02L15 Gespecialiseerde begeleiding visueel beperkten Uur 124,20
07A03 Dagbesteding regulier Dagdeel 36,45
07A04 Dagbesteding specialistisch Dagdeel 55,83
07L01 Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten Dagdeel 50,94
07L02 Dagactiviteit doofblinden Dagdeel 76,12μ
08A03 Vervoer regulier: inspanningsgericht Etmaal € 9,17
08A04 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht Etmaal € 24,34
10A12 Arrangement BW thuis licht Etmaal € 75,16
10A15 Arrangement BW thuis zwaar Etmaal € 123,47
10A37 Begeleid wonen 18-23 jaar Etmaal 51,65
       
04A04 Kortdurend verblijf: logeer/respijtzorg Etmaal 221,20
15A50 Beschermd Wonen Middel Etmaal 178,09
15A54 Beschermd Wonen Zwaar Etmaal € 213,03
15A58 Beschermd Wonen Intensief Etmaal € 236,11

Voorziening Huur per maand incl btw (euro)
1. duwwandelw voor continue gebruik (kantelverstelling) 76,43
2. handbewogen rolst voor incidenteel/kortd. gebruik 15,19
3. handbewogen rolst voor (semi)permanent/algem gebr. 48,76
4. handbewogen rolstoel voor actief gebruik 49,02
5A. duwwandelw cont gebruik (kantel) met duwonderst 157,52
5B. elektrische rolst voor (semi) perm gebr: in/om huis 157,52
5C. elektrische rolst voor (semi) permanent gebr: in huis 157,52
6. elektrische rolst voor (semi) perm gebr: buiten/binnen 192,47
   
7A scootmobiel voor gebruik in woonomgeving en buiten 57,17
7B scootmobiel voor gebruik buiten en intensief gebruik 75,57
8A driewielfiets, kind en volwassen 35,09
8B driewielfiets, lig 35,09
9. scootmobiel 8-10km/h 58,80
10A tweewiel tandems/duofiets (= hoog btw) 58,79
10B driewiel tandems/duofiets 52,96
11. driewielfiets electrisch/motorisch 61,63
13. aankoppelbaar fietsdeel 72,80
   
14. buggy's 22,41
15A kinderduwwandelwagen 33,57
15B rolstoelonderstel, kind 83,96
16. kinderrolstoel electrisch 235,15
17. kinderrolstoel handbewogen 72,80
18. kinderrolstoel met kantelverstelling 83,96
19. rolstoelfiets 72,80
20. actief vastframe rolstoel 44,81
   
21. badlift 31,08
22. tillift passief (= hoog btw) 93,21
23. tillift actief (= hoog btw) 118,10
24A douche toiletmiddel < €500 2,43
24D1 douche toiletmiddel 500-649 21,66
24D2 douche toiletmiddel 650-1499 40,47
24D3 douchetoiletmiddel > 1500 (laag btw) 78,44
24D4 douchetoiletmiddel > 1500 (hoog btw) 76,28
   
25. elektrische aandrijfsystemen 87,88
26. tweewielfiets electrisch/motorisch (= hoog btw) 97,55

Type pas Opstaptarief Tarief per kilometer Toeslag in €*
Valleihopperpas 6,07 1,32 -
       
Sociale begeleiding 6,07 1,32 -
Medische begeleiding - - -
Altijd individueel vervoer 6,07 1,32 9,00
Gezinsvervoer 6,07 1,32 9,00
Kamer tot kamer 6,07 1,32 9,00
Altijd vervoer per personenauto 6,07 1,32 3,00
Altijd vervoer per bus 6,07 1,32 3,00
Altijd voorin 6,07 1,32 3,00
* De berekening van de toeslag is gebaseerd op een vast aantal kilometers (2 of 6) x € 1,43

Hoofdgroep/product Voorziening Eenheid Bedrag €
40 Persoonlijke verzorging Uur 51,60
42 Vervoer Etmaal 19,27
44 Beschermd wonen Etmaal 153,92
54 Basis GGZ Uur 105,00
54 Specialistische GGZ Uur 121,20
43A01 Jeugdhulp verblijf bij Pluryn Etmaal ntb
43A35 Jeugdhulp verblijf: licht (kamertraining) Etmaal 105,01
43A36 Jeugdhulp verblijf: midden (gezinshuis) Etmaal 181,99
43A37 Jeugdhulp verblijf: middelzwaar (l)vb & overig) Etmaal 211,94
43A38 Jeugdhulp verblijf: zwaar Etmaal 255,77
43A39 Jeugdhulp verblijf: extra zwaar Etmaal 310,30
43A08 Deeltijd verblijf Etmaal 167,25
43A42 Deeltijd verblijf: zwaar Etmaal 352,28μ
43A09 Pleegzorg Etmaal 49,28
43A62 Weekend pleegzorg Etmaal 49,28
43A12 JeugdzorgPlus Etmaal 489,47
       
45A04 Jeugdhulp ambulant regulier: behandeling Uur 64,80
45A06 Jeugdhulp ambulant diagnostiek: behandeling Uur 119,40
45A14 Jeugdhulp ambulant specialistisch: licht Uur 101,40
45A15 Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel Uur 110,40
45A16 Jeugdhulp ambulant specialistisch: zwaar Uur 138,00
45A48 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding individueel Uur 55,20
45A49 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding groep Dagdeel 58,44
45A52 Jeugdhulp ambulant regulier: op locatie Uur 15,60
45A53 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding individueel Uur 95,40
45A54 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding groep Dagdeel 108,37
45A65 Dyslexiezorg (EED) Uur 104,40
μ betekent dat het om een gemiddeld bedrag gaat.