Kosten voorzieningen vanuit Jeugdwet en Wmo

  • Voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo worden betaald door de gemeente.
  • Om u te laten zien wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden.
  • Met uw beschikking of plan van aanpak kunt u zelf uitrekenen wat de voorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wmo de gemeente kosten.

  • Als u recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet is samen met u een plan van aanpak opgesteld en heeft u een beschikking ontvangen. 
  • Om de kosten te kunnen berekenen moet u weten hoe vaak u de voorziening krijgt, bijvoorbeeld 2 uur per week. Dit noemen we volume, eenheid en frequentie (VEF).
  • De VEF vindt u in uw beschikking of plan van aanpak. Daarin vindt u ook het product. De kosten van de producten vindt u in de tabellen hieronder.
  • Een voorbeeld van de berekening van de kosten is dan als volgt:
    • U krijgt 2 uur in de week (VEF) hulp in het huishouden (product) x 28 euro per uur (kosten) = 56 euro per week.

Valleihopper

In de tabel hieronder zijn de gemeentelijke kosten voor een pas opgenomen. De pashouder betaalt zelf een opstaptarief van € 0, 98 en daarnaast € 0,18 per kilometer.

Code Omschrijving Eenheid Nieuw tarief
01A00 Mantelzorgers Thuisondersteuning Uur € 32,40
01A04 Thuisondersteuning Uur € 32,40
02A16 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel) Uur € 63,60
02A19 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel) Uur € 82,80
04A04 Kortdurend verblijf: logeer/respijtzorg Etmaal € 221,20
07A03 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht Dagdeel € 36,45
07A04 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht Dagdeel € 55,83
08A03 Vervoer regulier: inspanningsgericht Etmaal € 9,17
08A04 Vervoer rolstoel: inspanningsgericht Etmaal € 24,34
10A37 Begeleid Wonen 18-23 jaar Etmaal € 51,65
10A12 Maatwerkarrangement ggz extramuraal (licht) Etmaal € 75,16
10A15 Maatwerkarrangement ggz extramuraal (zwaar) Etmaal € 123,47
15A50 Beschermd Wonen Middel Etmaal € 178,09
15A54 Beschermd Wonen Zwaar Etmaal € 213,03
15A58 Beschermd Wonen Intensief Etmaal € 236,11

Voorziening Huur per maand incl btw (euro)
1. duwwandelw voor continue gebruik (kantelverstelling) 76,43
2. handbewogen rolst voor incidenteel/kortd. gebruik 15,19
3. handbewogen rolst voor (semi)permanent/algem gebr. 48,76
4. handbewogen rolstoel voor actief gebruik 49,02
5A. duwwandelw cont gebruik (kantel) met duwonderst 157,52
5B. elektrische rolst voor (semi) perm gebr: in/om huis 157,52
5C. elektrische rolst voor (semi) permanent gebr: in huis 157,52
6. elektrische rolst voor (semi) perm gebr: buiten/binnen 192,47
   
7A scootmobiel voor gebruik in woonomgeving en buiten 57,17
7B scootmobiel voor gebruik buiten en intensief gebruik 75,57
8A driewielfiets, kind en volwassen 35,09
8B driewielfiets, lig 35,09
9. scootmobiel 8-10km/h 58,80
10A tweewiel tandems/duofiets (= hoog btw) 58,79
10B driewiel tandems/duofiets 52,96
11. driewielfiets electrisch/motorisch 61,63
13. aankoppelbaar fietsdeel 72,80
   
14. buggy's 22,41
15A kinderduwwandelwagen 33,57
15B rolstoelonderstel, kind 83,96
16. kinderrolstoel electrisch 235,15
17. kinderrolstoel handbewogen 72,80
18. kinderrolstoel met kantelverstelling 83,96
19. rolstoelfiets 72,80
20. actief vastframe rolstoel 44,81
   
21. badlift 31,08
22. tillift passief (= hoog btw) 93,21
23. tillift actief (= hoog btw) 118,10
24A douche toiletmiddel < €500 2,43
24D1 douche toiletmiddel 500-649 21,66
24D2 douche toiletmiddel 650-1499 40,47
24D3 douchetoiletmiddel > 1500 (laag btw) 78,44
24D4 douchetoiletmiddel > 1500 (hoog btw) 76,28
   
25. elektrische aandrijfsystemen 87,88
26. tweewielfiets electrisch/motorisch (= hoog btw) 97,55

Type pas Opstaptarief Tarief per kilometer Toeslag in €*
Valleihopperpas 6,07 1,32 -
       
Sociale begeleiding 6,07 1,32 -
Medische begeleiding - - -
Altijd individueel vervoer 6,07 1,32 9,00
Gezinsvervoer 6,07 1,32 9,00
Kamer tot kamer 6,07 1,32 9,00
Altijd vervoer per personenauto 6,07 1,32 3,00
Altijd vervoer per bus 6,07 1,32 3,00
Altijd voorin 6,07 1,32 3,00
* De berekening van de toeslag is gebaseerd op een vast aantal kilometers (2 of 6) x € 1,43

Hoofdgroep/product Voorziening Eenheid Bedrag €
40 Persoonlijke verzorging Uur 49,20
42 Vervoer Etmaal 18,37
44 Beschermd wonen Etmaal 146,73
54 Basis GGZ Uur 100,20
54 Specialistische GGZ Uur 115,80
       
43A01 Jeugdhulp verblijf bij Pluryn Etmaal 386,09
43A35 Jeugdhulp verblijf: licht (kamertraining) Etmaal 100,10
43A36 Jeugdhulp verblijf: midden (gezinshuis) Etmaal 173,49
43A37 Jeugdhulp verblijf: middelzwaar (l)vb & overig) Etmaal 202,04
43A38 Jeugdhulp verblijf: zwaar Etmaal 243,83
43A39 Jeugdhulp verblijf: extra zwaar Etmaal 295,81
43A08 Deeltijd verblijf Etmaal 159,44
43A42 Deeltijd verblijf: zwaar Etmaal 344,58μ
43A09 Pleegzorg Etmaal 44,92
43A62 Weekend pleegzorg Etmaal 44,92
       
45A04 Jeugdhulp ambulant regulier: behandeling Uur 61,80
45A06 Jeugdhulp ambulant diagnostiek: behandeling Uur 113,40
45A14 Jeugdhulp ambulant specialistisch: licht Uur 96,60
45A15 Jeugdhulp ambulant specialistisch: middel Uur 105,00
45A16 Jeugdhulp ambulant specialistisch: zwaar Uur 131,40
45A48 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding individueel Uur 52,80
45A49 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding groep Dagdeel 58,32μ
45A52 Jeugdhulp ambulant regulier: op locatie Uur 15,00
45A53 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding individueel Uur 91,20
45A54 Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding groep Dagdeel 105,92μ
45A65 Dyslexiezorg (EED) Uur 99,60
μ betekent dat het om een gemiddeld bedrag gaat.