Kosten voorzieningen vanuit jeugdhulp en Wmo

  • Voorzieningen vanuit de Jeugdhulp Wmo worden betaald door de gemeente.
  • Om u te laten zien wat de voorzieningen vanuit de jeugdhulp de Wmo kosten, kunt u hier de tarieven vinden.
  • Met uw beschikking of plan van aanpak kunt u zelf uitrekenen wat de voorzieningen vanuit jeugdhulp en Wmo de gemeente kosten.