Leerlingenvervoer

 • Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand dan kunt u soms gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
 • De afstand moet dan groter zijn dan:
  • basisonderwijs > 6 km
  • speciaal basisonderwijs > 4 km
  • cluster 1 t/m 4 > 4 km
 • Heeft uw kind een beperking en woont het dichter bij de school dan de bovenstaande kilometergrenzen?
  • U kunt dan misschien een beroep doen op de uitzonderingsbepaling van de Verordening leerlingenvervoer.
  • Uw aanvraag moet dan onderbouwd worden met een medische verklaring. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of u in aanmerking komt voor de uitzonderingsbepaling.
Aanvraag leerlingenvervoer (met DigiD) Aanvraag door zorginstellingen Kosten leerlingenvervoer declareren Afmelden of een wijziging doorgeven