Leerlingenvervoer

 • Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand dan kunt u soms gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
 • De afstand moet dan groter zijn dan:
  • basisonderwijs > 6 km
  • speciaal basisonderwijs > 4 km
  • cluster 1 t/m 4 > 4 km
  • Deze regels voor afstand gelden niet voor leerlingen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, ook niet als dit onder begeleiding gebeurt.
 • Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?
  •  fietsvergoeding zonder begeleiding;
  •  fietsvergoeding met begeleiding (door één van de ouders/verzorgers);
  •  vergoeding voor het openbaar vervoer, zonder begeleiding;
  •  vergoeding voor het openbaar vervoer met begeleiding (door één van de ouders/verzorgers);
  •  vergoeding voor eigen vervoer met de auto (door één van de ouders/verzorgers);
  •  aangepast vervoer (taxibusje/rolstoelbus)
Aanvraag leerlingenvervoer (met DigiD) Aanvraag leerlingenvervoer(zonder DigiD) Afmelden of een wijzigen (met DigiD) Afmelden of een wijzigen (zonder DigiD)

 • U doet de digitale aanvraag bij de gemeente. U gebruikt hiervoor de button hierboven.
 • Wij nemen binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken. Op dit moment zijn er veel aanvragen bij Noot en kan het daardoor langer duren dan gebruikelijk.
 • Heeft u vragen over uw aanvraag of het formulier, bel dan met 14 0318. (De consulenten leerlingenvervoer zijn bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur.)

U kunt uw kind digitaal afmelden voor het leerlingenvervoer via de button boven aan de pagina.

Ook wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, geeft u via deze button door.

 • Wanneer uw kind ziek is en niet naar school gaat, geeft u dit zo snel mogelijk door.
 • Dit doet u in het ouderportaal van www.noot.nl of telefonisch 0318-623500.

Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek? Dan is de school verantwoordelijk voor de opvang van uw kind en neemt contact met u op wanneer uw kind niet op school kan blijven. Uw kind wordt niet eerder opgehaald door de vervoerder.

Beter melden

Geef de betermelding telefonisch door aan het vervoersbedrijf via telefoonnummer 0318-623500.

In Ede zitten ongeveer 450 leerlingen in het leerlingenvervoer. Een aantal van deze leerlingen maakt momenteel gebruik van openbaar vervoer / aangepast vervoer, terwijl zij met behulp van een e-bike ook naar school zouden kunnen fietsen. Dit vergroot de eigenwaarde van leerlingen, het is gezond en het vergroot de zelfstandigheid.

Voor deze leerlingen is het mogelijk om een tegemoetkoming in de aanschaf van een e-bike aan te vragen. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.  

Voorwaarden

 • De leerling is jonger dan zestien jaar;
 • De afstand van de woning naar school bedraagt meer dan tien kilometer;
 • De leerling gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs;
 • De leerling komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening zoals beschreven in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Ede 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 1.500,00.

 • Deze bekostiging wordt éénmalig verstrekt.
 • Onderhoud, verzekering en de vervanging van een accu zijn kosten waarin de klant zelf moet voorzien.
 • De e-bike is bedoeld voor individueel gebruik door de betreffende leerling.
 • Met de tegemoetkoming vervalt de verdere aanspraak op leerlingenvervoer voor de betreffende leerling tot het einde van diens schoolperiode. Als er iets verandert in de situatie van de leerling (bijvoorbeeld wijziging van school, verhuizing of gezondheid) kan een nieuwe aanvraag worden ingediend en vindt een nieuwe beoordeling plaats. 

Aanvragen

U kunt een vergoeding voor een e-bike aanvragen door contact op te nemen met de consulenten leerlingenvervoer. Dit kan tussen 09.00 en 12.00 uur via 14 0318.

Bespreek problemen of klachten eerst met de chauffeur of het vervoersbedrijf. Lost de vervoerder een gegronde klacht niet op de juiste manier op? Neem dan contact met ons op.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.