Leerlingenvervoer

 • Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand dan kunt u soms gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
 • Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?
  •  fietsvergoeding zonder begeleiding of met begeleiding van één van de ouders/verzorgers;
  •  lenen van een elektrische fiets (pilot - zie kopje ‘elektrische fiets’)
  •  vergoeding voor het openbaar vervoer zonder begeleiding of met begeleiding van één van de ouders/verzorgers;
  •  vergoeding voor eigen vervoer met de auto (door één van de ouders/verzorgers);
  •  aangepast vervoer (taxibusje/rolstoelbus)
 • Om recht te hebben op een vorm van leerlingenvervoer, moet de afstand tussen woning en school groter zijn dan:
  • speciale basisschool: groter dan 4 kilometer
  • (middelbare) speciale school: groter dan 4 kilometer
  • basisschool: groter dan 6 kilometer

U kunt uw aanvraag voor schooljaar 2024-2025 doen vanaf 1 april tot 1 juni 2024.

Aanvraag leerlingenvervoer (met DigiD) Aanvraag leerlingenvervoer(zonder DigiD) Afmelden of wijzigen (met DigiD) Afmelden of wijzigen (zonder DigiD)

 • U doet de digitale aanvraag bij de gemeente. U gebruikt hiervoor de button hierboven.
 • Wij nemen binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken.
 • Heeft u vragen over uw aanvraag of het formulier, bel dan met 14 0318. (De consulenten leerlingenvervoer zijn bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur.)

U kunt uw kind digitaal afmelden voor het leerlingenvervoer via de button 'Afmelden of wijzigen' bovenaan de pagina.

Een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld als het aantal dagen waarop vervoer nodig is verandert, kan via de button 'Afmelden of wijzigen' hierboven. Verhuist u? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

 • Wanneer uw kind ziek is en niet naar school gaat, geeft u dit zo snel mogelijk door.
 • Dit doet u in het ouderportaal van www.noot.nl of telefonisch 0318-623500.
 • Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek? Dan is de school verantwoordelijk voor de opvang van uw kind en neemt contact met u op wanneer uw kind niet op school kan blijven. Uw kind wordt niet eerder opgehaald door de vervoerder.
 • Is uw kind beter? Geef dit telefonisch door aan het vervoersbedrijf via telefoonnummer 0318-623500.

Bespreek problemen of klachten eerst met de chauffeur of het vervoersbedrijf. Lost de vervoerder een gegronde klacht niet op de juiste manier op? Neem dan contact met ons op.

In Ede gebruiken ongeveer 450 leerlingen het leerlingenvervoer. Een aantal van deze leerlingen gaat naar het speciaal (voortgezet) onderwijs en maakt momenteel gebruik van openbaar vervoer of aangepast (taxi)vervoer. Deze leerlingen zouden ook met behulp van een elektrische fiets naar school kunnen fietsen. Dit is goed voor de eigenwaarde van leerlingen. Ook is het gezond en zorgt het ervoor dat ze niet hoeven te wachten om opgehaald te worden.

Voor deze leerlingen is het mogelijk om een elektrische fiets te lenen van de gemeente. Hieronder leest u wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

 • De afstand van de woning naar school is groter dan 8 kilometer;
 • Uw kind gaat nog minimaal één jaar naar het speciaal (voortgezet) onderwijs;
 • Uw kind heeft recht op leerlingenvervoer zoals beschreven in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Ede 2021;
 • De elektrische fiets is voor persoonlijk gebruik door uw kind. De fiets mag ook privé gebruikt worden door uw kind;
 • U tekent een gebruikersovereenkomst waar een aantal afspraken in staan. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over reparatie van schade en de verzekering van de elektrische fiets;
 • Met het lenen van de elektrische fiets vervalt het recht op ander leerlingenvervoer voor uw kind zolang hij of zij naar school gaat. Als er iets verandert in de situatie van uw kind, kunt u een nieuwe aanvraag indienen en vindt een nieuwe beoordeling plaats. Bijvoorbeeld als u verhuist, wisselt van school of als er iets in de gezondheid van uw kind verandert.

Uw kind kan kiezen uit drie verschillende elektrische fietsen. U kunt de fiets overkopen tegen de waarde van het moment als uw kind klaar is met school.

Aanvragen

U vraagt een elektrische fiets aan via het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Dit gaat via de knop bovenaan deze pagina.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.