Leerlingenvervoer

 • Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand dan kunt u soms gebruikmaken van het leerlingenvervoer.
 • De afstand moet dan groter zijn dan:
  • basisonderwijs > 6 km
  • speciaal basisonderwijs > 4 km
  • cluster 1 t/m 4 > 4 km
  • Deze regels voor afstand gelden niet voor leerlingen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, ook niet als dit onder begeleiding gebeurt.
 • Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?
   fietsvergoeding zonder begeleiding;
  • fietsvergoeding met begeleiding (door één van de ouders/verzorgers);
  • vergoeding voor het openbaar vervoer, zonder begeleiding;
  • vergoeding voor het openbaar vervoer met begeleiding (door één van de ouders/verzorgers);
  • vergoeding voor eigen vervoer met de auto (door één van de ouders/verzorgers);
  • aangepast vervoer (taxibusje/rolstoelbus)
Aanvraag leerlingenvervoer (met DigiD) Aanvraag leerlingenvervoer(zonder DigiD) Kosten leerlingenvervoer declareren Afmelden of een wijziging doorgeven