Mantelzorgwaardering

 • Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn.
 • Daarom geeft de gemeente Ede mantelzorgers een extra steuntje in de rug met een bedrag van € 100.
 • Dat noemen we de Mantelzorgwaardering.
 • Krijgt u mantelzorg? Dan kunt u voor uw mantelzorger één keer per jaar Mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan voor maximaal twee mantelzorgers.
 • Ook als u in een zorginstelling woont, kunt u voor uw mantelzorger een aanvraag doen.
 • Bent u een zorgprofessional? Dan kunt u namens een iemand die mantelzorg ontvangt de Mantelzorgwaardering aanvragen voor degenen die mantelzorg geven.
Digitaal aanvragen (via DigiD) Aanvragen door zorgprofessional

Om een Mantelzorgwaardering aan te kunnen vragen, gelden deze regels:

 • U krijgt mantelzorg en woont in de gemeente Ede
 • Uw mantelzorger levert voldoende mantelzorg, voor een langere periode. In uw aanvraag geeft u daarom onder andere aan om hoeveel uur zorg het wekelijks gaat.
 • De aanvraag doet u in ieder geval vóór 1 januari van het volgende jaar.

Wanneer geen Mantelzorgwaardering?

In de volgende gevallen kunt u geen Mantelzorgwaardering aanvragen:

 • Als de zorg die door uw partner of inwonende kinderen wordt gegeven gebruikelijke zorg is zoals het huishouden en de administratie.
 • Uw mantelzorger is jonger dan twaalf jaar.
 • U betaalt uw mantelzorger met een persoonsgebonden budget.
 • Voor uw mantelzorger is het werk of vrijwilligerswerk.

 • U ontvangt mantelzorg. U kunt binnenkort de Mantelzorgwaardering voor uw mantelzorgers hier weer digitaal aanvragen via DigiD.
 • Bent u zorgprofessional (consulent, thuiszorg, huisarts)? Dan kunt u namens iemand die mantelzorg ontvangt een aanvraag indienen. U heeft dan wel de gegevens nodig van degene die mantelzorg ontvangt en van degene(n) die mantelzorger geeft.
 • De afhandeling van de aanvraag duurt enkele maanden.

Een Mantelzorgwaardering vraagt u elk jaar opnieuw aan. Voor de mantelzorger telt het geldbedrag van € 100 niet mee als inkomsten voor de Belastingdienst of voor bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw aanvraag
 • Datum van aanvraag
 • Uw naam
 • Uw contactgegevens

Waarom vragen wij deze gegevens?

 • Voor het behandelen van uw aanvraag
 • Om contact met u op te nemen

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij willen u goed ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij uw situatie goed kennen.
Wij bewaren daarom uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij beschermen uw gegevens en houden ons aan de wet. Uw gegevens delen wij alleen met medewerkers die uw aanvraag beoordelen. Met anderen delen wij uw gegevens alleen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. U leest meer over uw privacy en rechten in onze privacyverklaring.